9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 3% i juli, sämre än jämförelseindex FTSE Vietnam TR Index vilket backade 2%. Fondens undervikter i dagligvaror (HAGL, Hoang Anh), Verkstad (Hoang Huy, CII) och fastigheter (Novaland)…

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

FONDEN: Fonden föll 4,4% under månaden jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat. Drygt 3% av underavkastningen kunde härröras från fondens avsaknad av innehav I…

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2018

FONDEN: Under månaden föll fonden 1,7%, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan Net TR (SEK) som föll 0,6%. Aktiemarknaden nådde nästan en ny botten för året för att sedermera stiga…

Läs mer...

9
Aug
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2018

FONDEN: Fonden backade 6% i juli, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 3,8%. Fondens stora övervikt mot Egypten och Nigeria förklarar…

Läs mer...

4
Jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2018

FONDEN: Fonden backade 2,3% i juni, sämre än jämförselseindex som steg 0,2%. Stigande kurser i våra naturliga undervikter i Vingroup och Vinamilk (som både väger mer än 10% i jämförelse-index)…

Läs mer...

4
Jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 0,6% medan fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 4,0%. Avsaknaden av argentinska innehav var  den viktigaste anledningen till att fonden klarade sig väsentligt bättre än…

Läs mer...

4
Jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 6,9% i juni, sämre än jämförelseindex (MSCI Pakistan Net) som sjönk 5,9%. Under månaden ökade vi exponeringen mot blue chip-banker tack vare att attraktivt värderingsgap gentemot mindre…

Läs mer...

4
Jul
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2018

FONDEN: Fonden steg 1,4% i juni, något sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 2,3%. På landnivå tjänade fonden mest på övervikten…

Läs mer...

5
Jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2018

FONDEN: Fonden föll med 8,1% i maj jämfört med FTSE Vietnam TR (SEK) som föll med 6,9%. Den vietnamesiska marknaden fortsatte sin nedgång som inleddes i mitten av april. Nedgången…

Läs mer...

5
Jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2018

FONDEN: Fonden föll 7,2% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 10,3%. Avsaknaden av innehav i Argentina gav ett positivt nettobidrag på närmare 6%…

Läs mer...