4
Okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden steg 4% i September, klart bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam Total Return som steg 0,5%. Fondens övervikt mot sällanköpsvaror (Da Nang Rubber, Dry Cell & Storage Battery, TNG…

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden föll 4,5% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 3,1%. De huvudsakliga negativa bidragen under månaden kom från fondens övervikter i Egypten…

Läs mer...

4
Okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden backade 6,1% jämfört med MSCI Pakistan Net som sjönk 2,9%. Det bredare KSE 100 Index backade 1,8% i avvaktan på den nya regeringens plan för att finansiera underskotten…

Läs mer...

4
Okt
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2018

FONDEN: Fonden backade 5,4% i september, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 6,9%. Hittills i år är fonden upp 0,9%, steget…

Läs mer...

5
Sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – AUGUSTI 2018

FONDEN: Fonden steg med 8,4% i augusti, jämfört med FTSE Vietnam TR (SEK) som steg med 6,3%. Fondens övervikt inom finans, informationsteknologi och sällanköpsvaror var den främsta orsaken till överavkastningen….

Läs mer...

5
Sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2018

FONDEN: Fonden steg 2,9% under augusti, jämfört med MSCI FMxGCC Index Net TR (SEK) som föll 3,4%. Avsaknaden av argentinska innehav var den viktigaste anledningen till fondens överavkastning. Argentina föll…

Läs mer...

5
Sep
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – AUGUSTI 2018

FONDEN: I augusti steg fonden 1,1%, bättre än jämförelseindex MSCI Pakistan Net (SEK) som sjönk 2,3%. Marknaden backade i avvaktan på en ny plan för hur regeringen skall tackla handelsunderskottet….

Läs mer...

5
Sep
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – AUGUSTI 2018

FONDEN: Fonden backade 0,8% i augusti, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,4%. Hittills i år är fonden upp 6,7%, steget…

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 3% i juli, sämre än jämförelseindex FTSE Vietnam TR Index vilket backade 2%. Fondens undervikter i dagligvaror (HAGL, Hoang Anh), Verkstad (Hoang Huy, CII) och fastigheter (Novaland)…

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

FONDEN: Fonden föll 4,4% under månaden jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat. Drygt 3% av underavkastningen kunde härröras från fondens avsaknad av innehav I…

Läs mer...