5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 6,6% (SEK) i februari, bättre än jämförelseindex som steg 6,0% (SEK). Övervikterna i sällanköpsvaror och bank & finans samt undervikten i dagligvaror bidrog till fondens överavkastning. Flera…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 4,1% (SEK) under den gångna månaden jämfört med MSCI FM xGCC Net TR (SEK), som steg 3,3%. Fondens största övervikter såsom Egypten, Pakistan, Nigeria och Sri Lanka…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2018

FONDEN Under den gångna månaden steg fonden 3,1% (SEK), medan MSCI Pakistan Net (SEK) steg 5,6%. Sällanköpsvaror och dagligvaror bidrog positivt till relativavkastningen under månaden emedan undervikterna i energi och…

Läs mer...

5
Mar
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 4,2% under februari, jämfört med MSCI EFM Africa ex South Africa Net TR Index som steg 4,5%. Fonden erhöll under månaden positivt bidrag framförallt från sina positioner…

Läs mer...

6
Feb
2018
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JANUARI 2018
FONDEN Fonden steg med 8,1% i januari jämfört med FTSE Vietnam TR (SEK) som steg med 8,8%. Den svenska kronan stärktes 4,5% mot den amerikanska dollarn som den vietnamesiska valutan...
Läs mer...

6
Feb
2018
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2018
FONDEN Fonden steg 5,2% under årets första månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,7%. Fondens största marknader Egypten, Vietnam, Pakistan och Nigeria utvecklades alla positivt samtidigt...
Läs mer...

6
Feb
2018
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR Pakistan – January 2018

     

Läs mer...

6
Feb
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – Januari 2018
FONDEN Fonden steg 6,4% i januari, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,4%. Bästa marknad marknad i januari i Afrika var...
Läs mer...

4
Jan
2018
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – DECEMBER 2017
FONDEN Fonden avslutade året med nedgång om 0,4% under december månad, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,3%. Huvudanledningen till den relativt svagare utvecklingen var...
Läs mer...

4
Jan
2018
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – DECEMBER 2017

     

Läs mer...