4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2018

FONDEN: Fonden backade 3% i april, bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam Net (SEK) som sjönk 5%. Efter en längre tids uppgång vände marknaden och vi såg vinsthemtagningar i framförallt börsens…

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 3,4% under månaden, bättre än jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,5%. Drygt hälften av överavkastningen…

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 1,2% i april, jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK) som sjönk med 0,8%. Fonden fortsatte leverera positiv avkastning trots den politiska turbulensen. Överavkastningen genererades framförallt inom bank…

Läs mer...

4
Maj
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 5,6% i april, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,6%. Den svenska kronan försvagades 4,1% mot USD under…

Läs mer...

5
Apr
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MARS 2018

FONDEN: Fonden steg 2,3% i mars medan jämförelseindex FTSE Vietnam Net (SEK) steg 4,5%. Stora uppgångar i indextunga bolag som Vingroup, Masan Group och Vinamilk, där fonden är naturligt underviktad,…

Läs mer...

5
Apr
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2018

FONDEN: Fonden steg 3,2% under mars månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,7% och MSCI EM Net TR (SEK) som sjönk 1%. Under mars var det…

Läs mer...

5
Apr
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2018

FONDEN: Fonden steg 1,6% i mars, sämre än jämförelseindex MSCI Pakistan Net (SEK) som steg 3,4%. Fondens innehav i sällanköpsvaror och basindustri bidrog mest positivt relativt index, medan energi och…

Läs mer...

5
Apr
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MARS 2018

FONDEN: Fonden steg 2,6% i mars, något sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 3,1%. Bästa marknad i mars i Afrika var…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 6,6% (SEK) i februari, bättre än jämförelseindex som steg 6,0% (SEK). Övervikterna i sällanköpsvaror och bank & finans samt undervikten i dagligvaror bidrog till fondens överavkastning. Flera…

Läs mer...

5
Mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2018

FONDEN Fonden steg 4,1% (SEK) under den gångna månaden jämfört med MSCI FM xGCC Net TR (SEK), som steg 3,3%. Fondens största övervikter såsom Egypten, Pakistan, Nigeria och Sri Lanka…

Läs mer...