5
Dec
2017
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – NOVEMBER 2017
FONDEN Fonden steg hela 12,7% i november, bättre än jämförelseindex som steg 11,5%. Fondens övervikter i bank & finans, IT samt sällanköpsvaror stod för större delen av överavkastningen. Normalt brukar...
Läs mer...

5
Dec
2017
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – NOVEMBER 2017
FONDEN Fonden steg 4,1% under november, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,2% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 0,2%. Våra positioner i Egypten adderade...
Läs mer...

5
Dec
2017
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – NOVEMBER 2017
FONDEN Fonden backade 0,1% jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan Net som steg 1,8%. Fonden har under månaden ökat exponering mot ett fåtal större bolag inom basindustri och minskat inom bank...
Läs mer...

5
Dec
2017
Afrika, Månadsbrev
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – NOVEMBER 2017
FONDEN Fonden steg 4,3% i november, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index (SEK) som steg 1,9%. Bästa marknad i Afrika var Sydafrika som...
Läs mer...

2
Nov
2017
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER OPPORTUNITIES – OKTOBER 2017

FONDEN Fonden steg 2,9% i oktober, sämre än jämförelseindex MSCI FMxGCC som steg 5%. Den största anledningen till underavkastningen var Argentina, där fonden är underviktad. Argentina fortsatte locka till sig…

Läs mer...

2
Nov
2017
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – OKTOBER 2017

FONDEN Fonden steg 0,5% i oktober, medan jämförelseindex steg 7,4%. Industribolaget FLC Faros stod för större delen av underavkastningen då aktien steg 87% i oktober utan några nyheter.  Fonden har…

Läs mer...

2
Nov
2017
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – OKTOBER 2017

FONDEN Fonden steg 1,8% i oktober, sämre än jämförelseindex MSCI FMxGCC som steg 5%. Den största anledningen till underavkastningen var Argentina, där fonden är underviktad. Argentina fortsatte locka till sig…

Läs mer...

2
Nov
2017
Månadsbrev, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – OKTOBER 2017

FONDEN Fonden backade 7,9% i oktober, sämre jämfört med jämförelseindex, MSCI Pakistan Net, som sjönk 5,4%. Börsen fortsatte att backa på grund av det politiska klimatet och avsaknaden av klarhet…

Läs mer...

2
Nov
2017
Afrika, Månadsbrev
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – OKTOBER 2017

FONDEN  Fonden steg 5,7% i oktober, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 2,1%. Bästa marknad i Afrika var Zimbabwe som steg…

Läs mer...

3
Okt
2017
Månadsbrev, Vietnam
Månadskommentar Vietnam – September 2017
FONDEN Fonden steg 5,9% i september, bättre än jämförelseindex som steg 5,4%. Fondens positioner utanför jämförelseindex i sällanköpsvaror samt återhämtningen i basindustri (särskilt cementbolagen) var de främsta bidragande faktorerna till...
Läs mer...