Köpa/Sälja

Du kan bli direktkund hos Tundra Fonder eller köpa Tundra Sustainable Frontier Fund genom någon av våra återförsäljare.

Registrera dig som direktkund och köp/sälj via internet med hjälp av BankID hos vår samarbetspartner Fondab AB. Klicka här för att bli kund eller logga in.

Tänk på att alltid läsa igenom Tundra Fonders faktablad innan du tar ett investeringsbeslut.

Har du inget BankID eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-5511 4570 eller info@tundrafonder.se.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70