6
mar
2020
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2020-02

Läs mer...

6
mar
2020
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2020-02

Läs mer...

6
mar
2020
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – FEBRUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-02

Läs mer...

6
mar
2020
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – FEBRUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-02

Läs mer...

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden föll 5,9% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 6,1% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 4,3%. Största positivt bidrag relativt index...
Läs mer...

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden föll 6,8% under månaden, i linje med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 6,6%. Mindre negativa bidrag (0,4%) erhölls framförallt från våra aktieval inom...
Läs mer...

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden föll med 2,1% (SEK) i februari jämfört med jämförelseindex som föll 4,8% (SEK). Oro för snabbt ökande fall av coronavirus bidrog till det negativa sentimentet och innehav relaterade...
Läs mer...

6
mar
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden backade -8,7% i februari, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som backade -5,0%. Fonden har hittills i år fallit med -2,6%,...
Läs mer...

11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2020
FONDEN Fonden steg 3,6% under januari, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,3%. Under januari var det primärt aktievalen i Pakistan som bidrog positivt. Delportföljen steg 8%...
Läs mer...

11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JANUARI 2020
FONDEN Fonden steg 5,5% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 4,9%. Det var en lugn månad i Pakistan med relativt små sektoravvikelser (2-7% rörelse)....
Läs mer...