13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – DECEMBER 2019
FONDEN Fonden föll 2,7%, jämfört med MSCI FMxGCC Net (SEK) som föll 0,7% under månaden och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 5,4%. Vi tappade omkring 1% på vår...
Läs mer...

13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – DECEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 2,5% under årets sista månad, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR(SEK) som steg 1,9%. Störst bidrag (0,4%) erhölls från Hälsovård där fondens mindre position i privata...
Läs mer...

13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – DECEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 7,8% (SEK) 2019. Sämre än med jämförelseindexet som steg med 12% (SEK). En majoritet av underavkastningen kom från fastighetssektorn där fonden haft en betydande undervikt, särskilt i...
Läs mer...

13
jan
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – DECEMBER 2019
FONDEN Fonden backade -1,6% i december, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,7%. För helåret 2019 steg fonden 5,3%, sämre än...
Läs mer...

13
jan
2020
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – DECEMBER 2019

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2019-12

Läs mer...

13
jan
2020
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – DECEMBER 2019

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2019-12

Läs mer...

13
jan
2020
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – DECEMBER 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-12

Läs mer...

13
jan
2020
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – DECEMBER 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-12

Läs mer...

20
dec
2019
Nyheter
Tundra Christmas Donation 2019

Varje år vid jul gör Tundra en liten, noga utvald, donation till en organisation som arbetar för att stötta de utsatta i samhället. I år har vi valt ActionAid Nigeria….

Läs mer...

6
dec
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – NOVEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 6,8% under november, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 1,2%. Omkring hälften av överavkastningen kom...
Läs mer...