27
maj
2020
Nyheter, Rapporter, Sustainable
TUNDRA ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2019

Vid skrivandet av denna årsrapport är vi alla – på ett eller annat sätt – påverkade av det nya Coronaviruset (SARS-CoV-2). Förutom att rapportera om vår verksamhet under 2019, bidrar…

Läs mer...

22
maj
2020
Afrika, Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
EFN – Tillväxtmarknader med potential

EFN Marknad riktar blicken mot Afrika. Extra fokus blir det på kontinentens största ekonomi Nigeria samt Egypten och Sydafrika. Mathias Althoff, förvaltare på Tundra Fonder, bjuder på spännande aktiecase och…

Läs mer...

19
maj
2020
Nyheter, Pressmeddelanden
PRESSMEDDELANDE – ANTONIA GIBSON NY VD PÅ TUNDRA FONDER

Antonia Gibson är ny VD för Tundra Fonder efter att Jon Scheiber lämnar sin nuvarande roll efter sex år som VD. Antonia Gibson, som fram till nu har haft rollen…

Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 10,3% under april månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 5,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,7%. Fondens delportfölj i Pakistan...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 21,7%, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 18,4% under månaden. Vår övervikt för cyklisk Basindustri, primärt cementsektorn, gav god utdelning under månaden och...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg med 20,6% (SEK) i april jämfört med jämförelseindexet som steg 14,1% (SEK). Under månaden återhämtade marknaden sig när optimismen ökade för ett gradvis återöppnande av ekonomin, affärer-...
Läs mer...

8
maj
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 4,5% i april, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 3,1%. Fonden har hittills i år fallit med -18,4%,...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2020

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2020-04

Läs mer...

8
maj
2020
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – APRIL 2020

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2020-04

Läs mer...

8
maj
2020
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – APRIL 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-04

Läs mer...