Sustainable Frontier

”I Nigeria, Pakistan, Vietnam och Bangladesh bor det fler människor än i EU men det samlade börsvärdet är mindre än hälften av Stockholmsbörsens”

Frontier markets är de nya tillväxtmarknaderna. Länder som Vietnam, Bangladesh, Nigeria och Pakistan är på god väg att upprepa den ekonomiska tillväxtfas Indien och Kina redan genomgått. Utvecklingen drivs av en ung, snabbväxande befolkning som tack vare utbildning blir allt mer produktiv. Infrastrukturinvesteringar, urbanisering, utländska direktinvesteringar och ökad politisk stabilitet kombinerat med ekonomiska reformer bidrar också positivt.

Fonden tillämpar en hållbarhetsanalys i sin investeringsprocess. Fonden investerar ej i produktion och distribution av tobak, alkohol, vapen, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i utvinning av fossila bränslen eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen. Även bolag som bryter mot FN-konventionerna exkluderas, såvida de inte initierar åtgärder inom 12 månader. Fondens hållbarhetsprocess baseras på s k Engagement där Tundra för en aktiv dialog med bolag som brutit mot konventionerna.

Tundra Sustainable Frontier A SEK
8
nov
2022
Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
Funds Europe: Sri Lanka default puts China’s Belt and Road Initiative under scrutiny
"Economic turmoil in Sri Lanka signals that China’s Belt and Road Initiative (BRI) will have to redefine its aims and create a plan that is more financially realistic. Sri Lanka...
Läs mer …

3
nov
2022
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – OKTOBER 2022
FONDEN HÖLL EMOT VÄL UNDER EN SVAG MÅNAD Fonden föll 2,9% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 5,1% och MSCI EM Net TR (SEK) som...
Läs mer …

19
okt
2022
Afrika, Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
The Africa Report: Could China’s BRI regain momentum in Africa?
"Mathias Althoff is a Vice Chief Investment Officer and Partner at Tundra Fonder, a Stockholm-based asset manager that specialises in frontier markets. He says determining whether BRI investment in Africa...
Läs mer …

11
okt
2022
Afrika, Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
The Africa Report: Nigeria – Dangote refinery can’t make up for Buhari failures, Tundra Fonder says
"When Swedish frontier markets investor Tundra Fonder started up in 2011, Nigeria was intended to provide the fund’s largest African exposure. The record of President Muhammadu Buhari has left the...
Läs mer …

Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Sustainable A 247.66 SEK 1.1 -9.7 -12.0 -12.1 33.5 147.7 25 Nov 2022
Tundra Sustainable C 22.78 EUR 0.9 -11.9 -17.0 -16.8 30.2 80.9 25 Nov 2022
Tundra Sustainable D 22.93 USD 0.5 -9.0 -23.9 -23.5 22.9 21.3 25 Nov 2022
Tundra Sustainable F 22.77 EUR 0.9 -11.8 -16.9 -16.7 30.3 45.5 25 Nov 2022
Tundra Sustainable E 235.57 NOK 0.5 -6.4 -14.2 -15.9 33.0 50.3 25 Nov 2022
KÖP FONDEN

Riskinformation

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

FONDFAKTA

Startdatum: 2013-04-02 (Klass A)
Förvaltningsavgift/år: 2,5%
Insättnings-/Uttagsavgift: 0%/0%

Risknivå: se KIID för mer info
Förvaltare: Mattias Martinsson & Mathias Althoff
Jämförelseindex: MSCI Frontier Markets x GCC Net Total Return Index
Bankkonto: SEB 5851-1078355
ISIN: SE0004211282
PPM: 861229

FÖRVALTARE

Mattias Martinsson
mattias.martinsson@tundrafonder.se
Ansvarig förvaltare

Mathias Althoff
mathias.althoff@tundrafonder.se
Förvaltare

Informationsbroschyr, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-5511 4570