2021

Stängda dagar:

Tundra Sustainable Frontier Fund – jan 1, 6, apr 2, 5, maj 13-14,  jun 25, jul 20, 21, okt 19, dec 24, 31

2022

Stängda dagar:

Tundra Sustainable Frontier Fund – jan 6, apr 15, 18, maj 2, 3, 26,  jun 6, 24, dec 26