Medarbetare

Ledning

Antonia Gibson

VD
E-mail

Antonia Gibson är vd på Tundra Fonder. Antonia inledde sin karriär med att arbeta med investor relations och hållbarhetsfrågor på Swedbank AB och fortsatte som chef för investor relations och kommunikation på HiQ AB. Senast har hon varit ansvarig för compliance på Fjärde AP-fonden. Antonia har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm (civilekonomprogrammet) samt två år på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Antonia började på Tundra i maj 2018.

Mattias Martinsson

Vice VD, Förvaltningschef
E-mail

Mattias Martinsson är förvaltningschef och partner på Tundra Fonder. Mattias är pionjär vad gäller investeringar inom tillväxtmarknader. Han inledde sin karriär på dåvarande HQ Ryssland (sedermera HQ Emerging Markets) 1996, först som rådgivare och analytiker och därefter som chef för avdelningen. Mattias lämnade HQ Bank 2006 för att istället starta ett dotterbolag till HQ Bank, Väring Capital, ett fondbolag som lanserade Sveriges första hedgefond med inriktning mot tillväxtmarknader och bl a var det första svenska fondbolaget som handlade lokala pakistanska aktier. Mattias har en Högskoleexamen från Lunds Universitet och är en av grundarna till Tundra Fonder.

Medarbetare

Mathias Althoff

Vice Förvaltningschef
E-mail

Mathias Althoff är förvaltare och partner på Tundra Fonder. Mathias har arbetat med tillväxtmarknader i 20 år från olika positioner i finansbranschen. År 2000 började Mathias på HQ.SE (sedermera Avanza Bank) för att strukturera och etablera handel med utländska värdepapper. 2004 började Mathias på HQ Bank som asienspecialist på Emerging Markets-enheten för att bredda och förstärka satsningen på tillväxtmarknader. Som asienansvarig följde Mathias på nära håll den snabba utvecklingen i Kina och de effekter tillväxten fått på omvärlden i allmänhet, och länderna i Afrika i synnerhet. 2006 breddade Mathias verksamheten ytterligare när handel i Afrika framgångsrikt etablerades. Mathias har även arbetat på Carnegie Investment Bank efter förvärvet av HQ Bank 2010. Mathias har en Magisterexamen i Ekonomi från Uppsala Universitet samt ekonomistudier vid University of Calgary, Kanada. Mathias började på Tundra i mars 2013.

Simon Norenius

Chief Operating Officer
E-mail

Simon är Chief Operating Officer på Tundra Fonder. Innan Tundra, arbetade Simon som professionell tennisspelare i New York och Boston. Han har studerat företagsekonomi med inriktning finans vid North Carolina State University. Simon började på Tundra i juli 2018.

Imran Patel

Senior Analytiker
E-mail


Imram Ahmed Patel är analytiker på Tundras Karachikontor. Imran arbetade tidigare som analytiker på Global Securities Pakistan, där han bevakade bil-, gödsel- samt kraftbolag noterade på Karachi Stock Exchange. Imran har en BBA-examen i finansiell ekonomi från SZABIST i Karachi och är CFA-certifierad. Imran började på Tundra i juni 2015.

Mubashir Zuberi

Senior Analytiker
E-mail

Mubashir Zuberi är analytiker på Tundras Karachikontor. Tidigare arbetade Mubashir som analytiker på MCB Arif Habib Savings & Investments, där han täckte oljesektorn, gödselbolag samt makroanalys. Han har en BBA-examen i finansiell ekonomi från SZABIST i Karachi och är CFA-certifierad. Mubashir började på Tundra i september 2015.

Jennie Ahrén

Chief Sustainability Officer
E-mail

Jennie Ahrén är ansvarig för hållbarhetsarbetet och partner på Tundra. Hon är forskare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Hon har en bakgrund från olika forskningsmiljöer, senast som epidemiolog på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) med fokus på kartläggning och analys av forskning inom folkhälsa, och som forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Jennie har många års erfarenhet av samarbeten mellan forskning och andra aktörer inom näringsliv, myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer. Hon är även ledamot i SWESIFs styrelse. Jennie började på Tundra fonder i oktober 2015.

Chau Le

ESG-Analytiker
E-mail

Chau Le är ESG-analytiker på Tundras kontor i Ho Chi Minh City. Chau har en kandidatexamen i Liberal Arts & Sciences från University College Utrecht, Holland. Hon har också studerat kriminologi vid University of California, USA samt praktiserat vid Institute of Security and Global Affairs på Leiden University, Holland. Chau började på Tundra i september 2018.