Tundra Fonder – The Frontier markets specialist

Tundra Fonder är en svensk fondförvaltare specialiserad på nästa generations tillväxtmarknader, s.k. frontier markets. Vårt fokus är på länder som av Världsbanken idag klassificeras som låginkomst- eller lägre-medelklass-länder, med stora och unga befolkningar, och som idag har låg representation i en vanlig tillväxtmarknadsfond. Vårt mål är att erbjuda en fond som gör svårtillgängliga aktiemarknader tillgängliga för alla investerare. Våra goda historiska förvaltningsresultat kan härledas från framgångsrik stock-picking, där vårt investeringsteam i Sverige, Pakistan och Vietnam försöker hitta nästa generations storbolag i vad som förväntas vara några av världens snabbast växande länder de kommande decennierna.

Vårt erbjudande

Erfarenhet: Våra förvaltare har över 20 års erfarenhet av att investera på svårtillgängliga tillväxtmarknader

Specialistkompetens: Vi fokuserar på ett tiotal marknader åt gången, alla med liknande karakteristik. Det ger oss möjlighet att gå på djupet på varje enskild marknad och identifiera de absolut bästa bolagen. Att välja bra bolag är betydligt viktigare än att vid varje tidpunkt vara investerad på rätt marknad. Vi har visat det i våra historiska förvaltningsresultat.

Hållbarhet integrerad i den finansiella analysen: Vi har tre grundkriterier för att genomföra en investering:

  • Bolagen ska ha ansvarsfulla och ärliga ägare samt en kompetent företagsledning.
  • Produkterna eller tjänsterna de tillhandahåller ska befinna sig i strukturell tillväxt, dvs de ska växa snabbare än den underliggande ekonomin. Påverkan på miljö och arbetare är en nyckel i denna bedömningen.
  • Bolagen vi investerar i ska ha en positiv inverkan på de marknader där de bedriver sin verksamhet – Deras framgång skall vara bra för samhället de verkar i. Detta minskar risken för statlig inblandning och innebär att bolagen tillåts växa ostört.

BAKGRUND

  • Tundra Fonder grundades 2011 av Anders Böös, Mattias Martinsson, Johan Elmquist och Per Axman.
  • Tundra är ett partnerägt bolag med flera av de anställda som delägare. Bland delägarna återfinns också ett finskt försäkringsbolag. Bolaget har sitt säte i Stockholm och personal på plats i Karachi, Pakistan, och Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Tundra har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet, AIF-förvaltning samt diskretionär portföljförvaltning.
  • Tundra är medlem i Fondbolagens Förening och SWESIF