Tundra Fonder – The Frontier markets specialist

Tundra Fonder är en svensk fondförvaltare specialiserad på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna. Frontier markets innefattar länder som Vietnam, Nigeria, Pakistan och Sri Lanka – länder som i många fall toppar den globala tillväxtligan och som har goda möjligheter att bli framtidens Indien eller Kina. Vi förvaltar fonden med hjälp av lokala analyskontor i Asien och ett av världens största förvaltar- och analysteam dedikerat till frontier markets. Det reflekteras också i fondens goda resultat.

Vårt erbjudande

  • Lokal närvaro: Att finnas på plats i de regioner man investerar i spelar roll. God förankring i lokal kultur, språk och ekonomi ökar möjligheterna att leverera ett bra förvaltningsresultat. Tundra har analyskontor i Karachi, Pakistan och i Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Stort investment team: Tundras investeringsteam är ett av världens största team dedikerade till frontier markets.
  • Hållbarhetsanalys: Tundra har ett team som uteslutande bevakar hållbarhetsfrågor på frontier markets.

BAKGRUND

  • Tundra Fonder grundades 2011 av Anders Böös, Mattias Martinsson, Johan Elmquist och Per Axman.
  • Tundra är ett partnerägt bolag med flera av de anställda som delägare. Bland delägarna återfinns också ett finskt försäkringsbolag. Bolaget har sitt säte i Stockholm och analyskontor i Karachi, Pakistan, och Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Tundra har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet, AIF-förvaltning samt diskretionär portföljförvaltning.
  • Tundra är medlem i Fondbolagens Förening och SWESIF