Information om Tundra Fonders behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvar
Tundra Fonder AB, organisationsnummer 556838-6303, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, (”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av personuppgifterföljer personuppgiftslagen (1998:204). Bolaget kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet.

Behandling av personuppgifter
I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid köp av fondandelar, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen och ge sitt samtycke till denna. Bolaget håller ett register över de kunder som har registrerat sig eller köpt andelar i någon av Bolagets fonder. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser samt uppgifter baserade på användning av Bolagets tjänster. Bolaget behandlar personuppgifter för att se hur många fondandelar deras kunder äger, skicka kontrolluppgifter till Skatteverket, upprätta och skicka avräkningsnotor och halvårs- och helårsbesked samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kundrelation och en tid därefter, eller i enlighet med speciallagstiftning inom finanssektorn, såsom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (se nedan), vilket normalt sett innebär att Bolaget enligt lag måste behålla personuppgifterna längre än vad Dataskyddsförordningen (2016/679) stipulerar. För prenumeranter på våra distributionslistor sparar vi emailadress, namn, när nyhetsuppdateringarna öppnats, IP-adress och dess plats, emailapplikation samt emailformat. Din mejladress används endast för detta syfte och vi sprider den inte till någon annan part.

Om cookies
På Bolagets webbplats används cookies för att se antalet nya besökare eller att följa en enskild besökare antingen under en session eller under en längre tid. Detta görs för att upprätta statistik och för att förbättra webbplatsens användarvänlighet. Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in detta via din webbläsare, antingen så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du blir informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.

Eventuella ändringar
Sättet som Bolaget behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas över tiden. Även om Bolaget informerar om större ändringar rekommenderas regelbundna besök på http://www.tundrafonder.se/ för aktuell version.

Registerutdrag
Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ombeds du att vända dig till Bolagets personuppgiftsombud som nås på:
Tundra Fonder AB, att: Antonia Gibson, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm. Denna information är upprättad under januari 2017.

Disclaimer
All material on this web site is provided for general guidance and informational purposes only and relates to the law of Sweden and/or European law as applicable. Presentations is issued by Tundra Fonder AB (”Tundra”). The information – assumptions, opinions, valuations, recommendations etc – presented in this publication have been compiled by Tundra. The publication is based on generally available information from sources that Tundra believes to be reliable. However, Tundra cannot guarantee the accuracy of this information. This presentation – as well as all or parts of its content – may not be duplicated or distributed under any circumstances without the written permission of Tundra.

Use of information
This presentation is intended exclusively for the use of Tundra’s clients in Sweden and is thus not intended for any individual or company in the USA, Canada, Japan or Australia, or in any other country where the publication or availability of the material is prohibited or restricted in any way. It is the responsibility of individuals or entities acquainting themselves with this presentation to inform themselves of and comply with these regulations. A legal entity may be prevented from investing in Tundra’s fund by law or internal regulations. Foreign law may prevent investments to be made from outside of Sweden. Tundra will not verify that investments from outside of Sweden are made in accordance with foreign law and Tundra will not accept responsibility for any such investments. It is the responsibility of persons reading this presentation to inform themselves of, and to follow these rules. Should any such person or company nonetheless accept offers from Tundra, of whatever kind they may be, it may be disregarded. No part of this presentation should be construed as a solicitation or recommendation to conduct or make use of any type of investment or to enter into any other transactions. The opinions expressed in this presentation reflect the present views of the participants and may thus be subject to change. The information in this presentation does not take into account the specific investment goal, financial situation or needs of any specific recipient. The information should not be regarded as a personal recommendation or investment advice. The client should always seek adequate professional advice before taking any investment decision and each such investment decision is taken independently by the client and at the client’s own risk. Tundra accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss of any kind arising from the use of this presentation.

Risks
Investments in financial instruments are associated with risk and an investment may both increase and decrease in value or even become worthless. Historical returns are no guarantee of future returns. International investments, particularly those on new markets in developing and growth countries (such as Eastern Europe (including Russia), Asia, Latin America and Africa), are normally associated with a higher level of risk than investments in Swedish or other developed markets’ securities. These risks include both political and economic uncertainty in other countries as well as currency fluctuations. These risks are particularly high on new markets since these countries may have relatively unstable governments and immature markets and economies.