8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 10,3% under april månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 5,4% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,7%. Fondens delportfölj i Pakistan...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 21,7%, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 18,4% under månaden. Vår övervikt för cyklisk Basindustri, primärt cementsektorn, gav god utdelning under månaden och...
Läs mer...

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg med 20,6% (SEK) i april jämfört med jämförelseindexet som steg 14,1% (SEK). Under månaden återhämtade marknaden sig när optimismen ökade för ett gradvis återöppnande av ekonomin, affärer-...
Läs mer...

8
maj
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 4,5% i april, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 3,1%. Fonden har hittills i år fallit med -18,4%,...
Läs mer...

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2020
FONDEN Fonden föll 20,7% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 19,2%. Det var en månad där eventuell överavkastning handlade primärt om vad man inte ägde....
Läs mer...

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2020
FONDEN Fonden föll 28,5% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 28,2%. Det var den enskilt sämsta månaden sedan finanskrisen 2008 och givet att nedgången...
Läs mer...

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MARS 2020
FONDEN Fonden föll med 23,6% (SEK) i mars jämfört med jämförelseindex som sjönk med 20,9% (SEK). Snabbt ökande virusfall globalt ledde till en kraftig nedgång i Vietnam i linje med...
Läs mer...

7
apr
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MARS 2020
FONDEN Fonden backade -19,9% i mars, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som backade -22,3%. Fonden har hittills i år fallit med -22,0%,...
Läs mer...

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden föll 5,9% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 6,1% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 4,3%. Största positivt bidrag relativt index...
Läs mer...

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden föll 6,8% under månaden, i linje med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 6,6%. Mindre negativa bidrag (0,4%) erhölls framförallt från våra aktieval inom...
Läs mer...