Tundra Shikari Global

Information

Fonden är en specialfond enligt LAIF och vänder sig till professionella investerare enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fondens strategi är att aktivt allokera medel mellan aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande finansiella instrument inom fondens geografiska inriktning enligt sådan fördelning som vid var tidpunkt bedöms ha bäst förutsättningar att ge en absolut avkastning (positiv avkastning). För mer information, vänligen läs informationsbroschyren.

Aktivitetsgrad

Relevant jämförelseindex saknas då fonden har absolut avkastning som mål.

NAV

Klicka här för att komma till senaste NAV för Tundra Shikari Global.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Klicka här för att komma till hållbarhetsrelaterade upplysningar för Tundra Shikari Global. Vill du läsa mer om Tundras hållbarhetsarbete, klicka här.

Externa mandat

Tundra Fonder AB har sedan 6 november 2015 tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning.

Tundra Fonders framgångsrika förvaltarteam har en etablerad investeringsprocess som skapat avkastning sedan bolagets start 2011. Vi har ett starkt engagemang för hållbara investeringar och integrerar ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) i vår analysprocess för att skapa långsiktigt värde. 

Vi förvaltar Ruth Asset Managements tillväxtmarknadsfond Ruth Core Emerging Markets samt tillväxtmarknadsexponeringen i multi-assetfonderna Intensity By Ruth, Expansion by Ruth och Balance By Ruth. 
Läs mer om Ruths fonder här.