Kontakt

TUNDRA FONDER AB

Organisationsnummer: 556838-6303
LEI: 549300PSZ3ZWM6B81P43

E-mail: info@tundrafonder.se
Till medarbetare: fornamn.efternamn@tundrafonder.se

Kontakta mig:

  Namn

  Efternamn

  Email

  Meddelande

  SVERIGE

  BOX 5216
  102 45 STOCKHOLM
  Tel: +46 8 551 145 70
  Fax: +46 8 551 145 71

  Besöksadress: Nybrogatan 34, 2tr


  KLAGOMÅL

  Har du synpunkter eller är du inte nöjd?

  Som kund hos oss är din uppfattning om oss och våra tjänster och produkter mycket värdefull. Om du känner att du vill uttrycka en synpunkt, ett missnöje eller rent av framföra ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolaget har interna styrdokument för hantering av klagomål, vilka kostnadsfritt kan kostnadsfritt skickas per post vid begäran. Klagomålsansvarig hos oss är Nicoleta Lagerqvist.
  Tel: + 46 8 551 145 70, e-post: nicoleta.lagerqvist@tundrafonder.se

  Muntligen eller skriftligen

  Vi tar emot dina synpunkter och klagomål såväl muntligen som skriftligen. (Det underlättar naturligtvis för oss om du lämnar dem skriftligen för att undvika missförstånd). Det ska skickas till:
  Tundra Fonder AB, att: Klagomålsansvarig, Box 5216, 102 45 Stockholm.

  Du kan kontakta vem som helst hos oss på fondbolaget och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål.

  Handläggningen av klagomål kommer därefter att skötas av vår klagomålsansvariga person. Med klagomål avser vi att du riktat ett konkret krav eller ersättningsanspråk mot fondbolaget.

  Hanteringstid

  Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna besvara ditt klagomål.För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Vi kommer i dessa fall att meddela dig när svar kan väntas samt en förklaring till fördröjningen.

  Uppföljning

  Klagomålsansvarig person registrerar och följer upp alla klagomål samt rapporterar om dessa till VD och styrelse på regelbunden basis.
  Vårt mål är att ta tillvara på våra kunders synpunkter och använda dessa i möjligaste mån för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

  Extern vägledning och tvistelösning

  Om du känner att du vill ha extern vägledning skulle hänvisar vi dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) samt till din kommuns konsumentvägledning (mer info: www.konsumentverket.se eller din kommun). För det fall att vi efter att ditt klagomål handlagts skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol för prövning