Styrelse

Cecilia Seddigh

Grundare och styrelseordförande av Nouxtec AB och styrelseledamot i Styrelsekraft Alumni Stockholm. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. mer än två decenniers arbete i internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia och Odin Fonder samt ledamotsuppdrag i bl.a. Swesif och UpHigh AB.

Parul Sharma

f. 1975. Människorättsjurist. Tidigare bl.a. Ordförande för regeringens Agenda 2030 Delegation, Head of CSR/Counsel vid advokatfirman Vinge och Vice President Global Responsibility vid Stora Enso, tidigare styrelseledamot i BRIS och Wateraid. Numera ordförande för Amnesty Sverige.

Carl Östring

f. 1974 (ordförande). Styrelseordförande i Drillcon, Stenhusgruppen och Kapatens Partners samt ledamot i Duroc och Stiftelsen Fakultetskurser. Tidigare bl.a. chefsjurist och investment manager på AB Traction.

Mattias Martinsson

f 1973 (Förvaltningschef, vice VD) (se medarbetare).