Styrelse

Cecilia Seddigh

Grundare och styrelseordförande av Nouxtec AB och styrelseledamot i Styrelsekraft Alumni Stockholm. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. mer än två decenniers arbete i internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia och Odin Fonder samt ledamotsuppdrag i bl.a. Swesif och UpHigh AB.

Göran Lindholm

f. 1955. Styrelseledmot i Roder Innovation. Tidigare bl.a. styrelseordförande i Ålandsbanken, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Leovind AB och Vindax AB.

Carl Östring

f. 1974 (ordförande). Styrelseordförande i Drillcon, Stenhusgruppen och Kapatens Partners samt ledamot i Duroc och Stiftelsen Fakultetskurser. Tidigare bl.a. chefsjurist och investment manager på AB Traction.

Mattias Martinsson

f 1973 (Förvaltningschef, vice VD) (se medarbetare).