Styrelse

Cecilia Seddigh

f. 1969 (ordförande). Grundare och styrelseordförande av Nouxtec AB och styrelseledamot i Styrelsekraft Alumni Stockholm. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. mer än två decenniers arbete i internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia och Odin Fonder samt ledamotsuppdrag i bl.a. Swesif och UpHigh AB.

Göran Lindholm

f. 1955. Styrelseledmot i Roder Innovation. Tidigare bl.a. styrelseordförande i Ålandsbanken, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Leovind AB och Vindax AB.

Per Axman

f. 1961. Per Axman har en omfattande erfarenhet som sträcker sig över flera decennier inom finans, entreprenörskap och företagsledning. Han har innehaft framträdande positioner inom välrenommerade finansiella institutioner som SEB, HQ och Carnegie, samt grundat och varit ordförande för flera bolag.

Mattias Martinsson

f 1973 (Förvaltningschef, vice VD) (se medarbetare).