Styrelse

Cecilia Seddigh

Grundare och styrelseordförande av Nouxtec AB och styrelseledamot i Styrelsekraft Alumni Stockholm. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. mer än två decenniers arbete i internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia och Odin Fonder samt ledamotsuppdrag i bl.a. Swesif och UpHigh AB.

Erik Saers

F 1960. Tidigare vikarierande Generaldirektör för Finansinspektionen och VD för bl a Avanza Fondkommission och Aktieinvest Fondkommission AB. Därtill erfarenhet från styrelsearbete i flera finansiella bolag, stiftelser och kommunala bolag. Styrelseledamot i Deponova AB, Aktieinvest FK AB och Ackordscentralen samt ordförande i Skuldhjälp Sverige AB.

Göran Lindholm

f 1955 (Ordförande). Styrelseordförande i Vind AX AB och ledamot i Roderinnovation AB. Tidigare bl.a. styrelseordförande i Ålandsbanken och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Mattias Martinsson

f 1973 (Förvaltningschef, vice VD) (se medarbetare).