Medarbetare

Ledning

Jon Scheiber

VD
E-mail

Jon Scheiber är vd och partner på Tundra Fonder. Jon har lång erfarenhet från den finansiella sektorn varav mer än 10 år som tillväxtmarknads-specialist. Han började på Hagströmer & Qviberg 1997 och hade ett flertal positioner, inklusive analytiker och förvaltare, på firman. Under en period arbetade Jon också som kreditanalytiker på Citibank. 2006 tog han rollen som förvaltare på en av Danmarks ledande kapitalförvaltare, BankInvest. Under de kommande åren kom han att förvalta ett flertal fonder hos den Köpenhamnsbaserade firman, inklusive dess Asien- och Global Emerging Market-fonder. Jon blev partner på Tundra Fonder 2013.

Mattias Martinsson

Vice VD, Förvaltningschef
E-mail

Mattias Martinsson är förvaltningschef och partner på Tundra Fonder. Mattias är pionjär vad gäller investeringar inom tillväxtmarknader. Han inledde sin karriär på dåvarande HQ Ryssland (sedermera HQ Emerging Markets) 1996, först som rådgivare och analytiker och därefter som chef för avdelningen. Mattias var med och lanserade föregångarna till rysslandsfonder, de s k ”ryska paketen” 1996, och åkte land och rike runt för att utbilda svenska investerare om den ryska aktiemarknaden. I samband med rubelkrisen 1998 breddades inriktningen till övriga tillväxtmarknader. Mattias lämnade HQ Bank 2006 för att istället starta ett dotterbolag till HQ Bank, Väring Capital, ett fondbolag som lanserade Sveriges första hedgefond med inriktning mot tillväxtmarknader och bl a var det första svenska fondbolaget som handlade lokala pakistanska aktier. Mattias var med och grundade Tundra Fonder 2011.

Medarbetare

Johan Elmquist

Förvaltare
E-mail

Johan Elmquist är förvaltare och partner på Tundra Fonder. Johan är en erfaren förvaltare av Ryssland och Östeuropa. Johan har rest i de flesta fd sovjetrepublikerna samt till över 35 ryska städer under sina verksamma år i Ryssland. Johan började sin karriär hos Alfred Berg 1991 som analytiker av svenska aktier. Johan flyttade 1995 till Moskva för att vara med att starta Alfred Bergs kontor där och arbeta som analytiker av den ryska kraftsektorn och oljesektorn. Han startade sedan Alfred Bergs fyra rysslandsfonder år 1997 och förvaltade dessa samt Rurik Investment Ltd under flera år. Johan har dessutom arbetat på KPMG, T. Rowe Price och HQ Bank. Johan kommer närmast från Swedbank Robur där han förvaltat Roburs fyra rysslandsfonder samt varit medförvaltare på Robur Östeuropa och Swedbank Central Asia. När han slutade på Robur hade de fyra Rysslandsfonderna tillsammans ett värde över SEK13mdr. Johan var med och grundade Tundra Fonder 2011.

Mathias Althoff

Förvaltare
E-mail

Mathias Althoff är förvaltare på Tundra Fonder. Mathias har arbetat med tillväxtmarknader i över 15 år från olika positioner i finansbranschen. År 2000 började Mathias på HQ.SE (sedermera Avanza Bank) för att strukturera och etablera handel med utländska värdepapper. 2004 började Mathias på HQ Bank som asienspecialist på Emerging Markets-enheten för att bredda och förstärka satsningen på tillväxtmarknader. Som asienansvarig följde Mathias på nära håll den snabba utvecklingen i Kina och de effekter tillväxten fått på omvärlden i allmänhet, och länderna i Afrika i synnerhet. 2006 breddade Mathias verksamheten ytterligare när handel i Afrika framgångsrikt etablerades. Mathias har även arbetat på Carnegie Investment Bank efter förvärvet av HQ Bank 2010. Mathias började på Tundra i mars 2013.

Muhammad Shamoon Tariq

Förvaltare, Vice Förvaltningschef
E-mail

Muhammad Shamoon Tariq är förvaltare och ansvarig för Tundra analyskontor i Karachi. Shamoon arbetade tidigare som aktieanalytiker på Optimus Capital (ett mäklarhus i Pakistan). Shamoon har fem års analyserfarenhet och har täckt samtliga större sektorer på Karachibörsen. Shamoon är CFA-certifierad aktieanalytiker och började på Tundra i december 2013.

Asif Arslan Haider Soomro

Senior Advisor
E-mail

Asif Arslan Haider Soomro är Senior Advisor på Tundras Karachikontor. Han var tidigare aktiechef på JS Investments Ltd, en av Pakistans äldsta privata fondförvaltare. Arslan har tilldelats ett flertal utmärkelser för sina förvaltningsresultat: Lipper awards – 2 år (2014), 3 år (2015) och 5 år (2015); andra plats bland MENA-baserade fonder inom kategorin Best Global Islamic Equity Fund 2014 och en placering bland Top 100-fonder i världen 2012. Arslan har studerat finansiell ekonomi på Cass Business School (London), där han tog en kandidatexamen med hedersbemärkelse. Han är CFA-, FRM- (Financial Risk Manager) och FSA UK IMC- certifierad (Investment Management Certificate under brittiska Finansinspektionen). Arslan började på Tundra mars 2017.

Imran Patel

Analytiker
E-mail


Imram Ahmed Patel är analytiker på Tundras Karachikontor. Imran arbetade tidigare som analytiker på Global Securities Pakistan, där han bevakade bil-, gödsel- samt kraftbolag noterade på Karachi Stock Exchange. Imran har en BBA-examen i finansiell ekonomi från SZABIST i Karachi. Imran började på Tundra i juni 2015.

Mubashir Zuberi

Analytiker
E-mail

Mubashir Zuberi är analytiker på Tundras Karachikontor. Tidigare arbetade Mubashir som analytiker på MCB Arif Habib Savings & Investments, där han täckte oljesektorn, gödselbolag samt makroanalys. Han har har en BBA-examen i finansiell ekonomi från SZABIST i Karachi. Mubashir började på Tundra i september 2015.

Akbar Latif Khan

Analytiker
E-mail

Akbar Latif Khan är analytiker på Tundras Karachikontor. Tidigare arbetade Akbar som analytiker på JS Investments Limited, där han analyserade basindustribolag samt makroanalys. Han har en BBA-examen i finansiell ekonomi från NUST Business School, Islamabad. Akbar började på Tundra i juli 2017.

Duc Nguyen

Advisor
E-mail

Duc Nguyen är Advisor på Tundras kontor i Vietnam. Duc har jobbat med den vietnamesiska aktiemarknaden i olika roller sedan 2007. Senast var Duc senior institutionsmäklare på Ho Chi Minh City Securities. Han har även haft positioner på Sacombank Securities och ACB Securities. Duc har en MBA från Liverpool John Moores University och började på Tundra i mars 2016.

Maryam Mughal

ESG-analytiker
E-mail

Maryam Mughal är ESG-analytiker på Tundras Karachikontor. Hon sitter även med i en rådgivande kommitté till ett anti-korruptions initiativ drivet av ungdomar från sju länder, ”Youth Movement for Transparency – Asia Pacific”. Tidigare har Maryam jobbat med Transparency International Pakistan, en lokal avdelning till den globala organisationen mot korruption. Där ansvarade hon för det legala rådgivningscentret i nästan fyra år. Maryam har även jobbat hos Surridge & Beecheno, en ledande advokatbyrå i immaterialrätt i Karachi, och som journalist vid morgontidningarna The News International och The Express Tribune. Maryam har en magister i juridik med inriktning på Corporate Finance. Maryam började på Tundra i april 2015.

Jennie Ahrén

Hållbarhetsansvarig
E-mail

Jennie Ahrén är ESG-analytiker på Tundra. Hon är forskare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Hon har en bakgrund med bred erfarenhet från olika forskningsmiljöer, senast som epidemiolog på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) med fokus på kartläggning och analys av forskning inom folkhälsa, och som forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Dessförinnan var hon verksam på Centrum för ojämlikheter i hälsa (CHESS), ett forskningscentrum i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Tidigare anställningar omfattar uppgifter som forskningsassistent och doktorand på Uppsala Akademiska sjukhus och Karolinska Institutet. Jennie har också arbetat på uppdrag av olika myndigheter och organisationer; som Delegationen för jämställdhet i skolan, Skolverket, Socialstyrelsen och icke-vinst drivande organisationer (MIND, Riksförbundet för social och mental hälsa och ABF). Jennie började på Tundra fonder i oktober 2015.

Mats-Olof Engarås

Affärsutveckling och institutionella investerarrelationer
E-mail

Mats-Olof är ansvarig för affärsutveckling och institutionella investerarrelationer på Tundra. Han har en lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn. Innan Tundra, arbetade Mats-Olof inom Carnegie Asset Management i rollen som kundansvarig för ett antal stora institutionella förvaltningsmandat. Dessförinnan tillbringade Mats-Olof 12 år på SEB i olika affärsroller. Inledningsvis arbetade han som ränte- och valutahandlare och därefter tillträdde han en tjänst som kundhandlare på avdelningen för aktiederivat inom affärsområdet Merchant Banking. Därefter började Mats-Olof som portföljansvarig på enheten för institutionell kapitalförvaltning inom SEB Asset Management där han ansvarade för enhetens stora räntemandat. Mats-Olof inledde sin karriär som kreditanalytiker på Swedbank. Mats-Olof började på Tundra i juni 2014.

Khadija Zaheer

Communication Officer
E-mail

Khadija Zaheer är Communication Officer på Tundra Fonder, baserad på Karachikontoret. Innan Khadija började på Tundra jobbade hon på Business in the Community Ireland (BITCI), Irlands största nätverk för hållbarhet, där hon ansvarade för kundkommunikation och hållbarhetsanalys. Khadija har tidigare jobbat som analytiker för flera internationella organisationer såsom BBC Media Action (the BBCs välgörenhetsorganistion), Oxfam and World-Wide Fund for Nature – Pakistan. Hon har en Masters in Internationella Relationer från American University, Washington DC och en juristexamen från University of Sussex, Storbritannien. Khadija började på Tundra i August 2017.

Chris Liljefors

Office manager
E-mail

Chris Liljefors är partner på Tundra Fonder. Hon har många års erfarenhet av administration, risker samt legala krav som följer med att handla värdepapper på tillväxtmarknader. Chris var tidigare Head Of Operations på Brunswick Emerging Markets och dessförinnan ansvarig för mid- och back-office på Enskilda Securities samt medlem i ledningsgruppen på Enskilda Securities. Chris började på Tundra i september 2011.