7
aug
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JULI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2020-07

Läs mer...

7
aug
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JULI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-07

Läs mer...

7
aug
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JULI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-07

Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2020
FONDEN Fonden steg 2,0% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex, MSCI FMxGCC Net TR (SEK), som föll 0,6% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,1%. Störst positiva bidrag...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2020
FONDEN Fonden sjönk 4,9% (SEK) i juni, i linje med jämförelseindex som sjönk med 5% (SEK). Juni dominerades av vinsthemtagningar efter tidigare starka uppgångar. Fondens undervikt i indextunga sektorer som...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2020
FONDEN Fonden föll med 1% jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK), som föll 2,9% under månaden. Marknaden var fortsatt i en konsolideringsfas i avsaknad av triggers. Bäst gick...
Läs mer...

7
jul
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2020
FONDEN Fonden föll -1,7% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som föll -0,3%. Fonden har hittills i år fallit med -20,4%,...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2020-06

Läs mer...

7
jul
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JUNI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2020-06

Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JUNI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-06

Läs mer...