6
sep
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden steg 1,6% i augusti, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,6%. Fonden hittills i år har stigit med 6,2%,...
Läs mer...

6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden stängde ned 1,2% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 3,4%. Det huvudsakliga positiva bidraget kom från vår undervikt i indextunga aktier...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2019
FONDEN Fonden steg 2,1% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,5%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från avsaknad av innehav i Marocko (1,2%),...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2019
FONDEN Fonden ökade med 4,7% i juli jämfört med fondens jämförelseindex FTSE Vietnam TR som ökade 6,7% (SEK). Vingroupgruppen där fonden har en naturlig undervikt var den huvudsakliga anledningen till...
Läs mer...

6
aug
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2019
FONDEN Fonden föll 1,9% i juli, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,1%. Fonden hittills i år har stigit med 4,5%,...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2019
FONDEN Fonden föll 7% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 0,1%. Omkring hälften av underavkastningen kunde härledas till vår exponering mot cykliska aktier...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll 5,3% under juni, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 0,3% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,5%. Omkring 2,5% av fondens underavkastning...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll med 3,6% i juni, bättre än jämförelseindex som backade med 4%. Vår undervikt i fastigheter (Vinhomes, Vingroup, Novaland) bidrog positivt till fondens relativa utveckling, eftersom sektorn påverkades...
Läs mer...

4
jul
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2019
FONDEN Fonden sjönk 1,9% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,3%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll 12,9% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 14,9%. Fondens undervikt i energisektorn var det viktigaste bidraget och adderade omkring 2,5% relativavkastning...
Läs mer...