9
okt
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 0,6% i september, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 0,1%. Fonden har hittills i år stigit med 6,8%,...
Läs mer...

9
okt
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – SEPTEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 0,7% under månaden, vilket var väsentligt sämre än jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 8,1%. Våra undervikter i framförallt energi- och gödselsektorn förklarade delvis...
Läs mer...

6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden steg 2,4% under augusti, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,5%. Det största positiva bidraget kom från vår allokering i Egypten (1,5%), aktieval i Vietnam...
Läs mer...

6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden steg 3% (SEK) i augusti, bättre än jämförelseindex som steg med 1,4%. Fondens off-benchmark-innehav inom Sällanköpsvaror (Danang Rubber, Phu Nhuan Jewelry), IT FPT Corp) och Fastigheter (Dat Xanh...
Läs mer...

6
sep
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden steg 1,6% i augusti, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,6%. Fonden hittills i år har stigit med 6,2%,...
Läs mer...

6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden stängde ned 1,2% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 3,4%. Det huvudsakliga positiva bidraget kom från vår undervikt i indextunga aktier...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2019
FONDEN Fonden steg 2,1% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,5%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från avsaknad av innehav i Marocko (1,2%),...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2019
FONDEN Fonden ökade med 4,7% i juli jämfört med fondens jämförelseindex FTSE Vietnam TR som ökade 6,7% (SEK). Vingroupgruppen där fonden har en naturlig undervikt var den huvudsakliga anledningen till...
Läs mer...

6
aug
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2019
FONDEN Fonden föll 1,9% i juli, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,1%. Fonden hittills i år har stigit med 4,5%,...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2019
FONDEN Fonden föll 7% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 0,1%. Omkring hälften av underavkastningen kunde härledas till vår exponering mot cykliska aktier...
Läs mer...