7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2019
FONDEN Fonden steg 0,1% i april jämfört med FTSE Vietnam Total Return Index (SEK) som steg 2,7%. Fondens övervikt i konsumentbolag (TNG Investment), finans (VN Direct Securities, SSI Securities) och...
Läs mer...

7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2019
FONDEN Fonden föll 0,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 0,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,6%. Positiva bidrag erhölls från vår...
Läs mer...

7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2019
FONDEN Under månaden backade fonden med 9% jämfört med jämförelseindexet MSCI IMI Pakistan Net (SEK) –som föll 4,5%. De största bidragen till underavkastningen under månaden kom från fondens innehav i...
Läs mer...

7
maj
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – APRIL 2019
FONDEN Fonden steg 2,7% i april, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,9%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...

4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MARS 2019
FONDEN I mars steg fonden 2,1% jämfört med jämförelseindex, FTSE Vietnam Index TR (SEK), som steg 0,4%. Positivt bidrag erhölls från fondens övervikter i sällanköpsvaror (TNG Investment, Dry Cell &...
Läs mer...

4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2019
FONDEN Fonden föll 1,6% under månaden, vilket var i linje med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,5%. Positiva bidrag erhölls primärt från fondens undervikt i Argentina...
Läs mer...

4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2019
FONDEN Fonden gick ned med 5,9% (SEK) i mars jämfört med jämförelseindexet MSCI Pakistan Net (SEK) avkastning på -1,9%. Månaden präglades av efterverkan av de makroekonomiska stabiliseringsinsatser från regeringen -...
Läs mer...

4
apr
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MARS 2019
FONDEN Fonden steg 1,5% i mars, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,2%. Det innebär att fonden steg 10,1% under årets...
Läs mer...

6
mar
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2019
FONDEN Fonden steg 7,6 % i februari, klart mer än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 5,1%. På landnivå var det övervikterna mot...
Läs mer...

6
mar
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2019
FONDEN Fonden ökade med 9,4% i februari jämfört med jämförelseindex, FTSE Vietnam Total Return Index, vilket setg med 11,9%. Starka ETF-inflöden resulterade i stigande kurser, främst i blue chip-aktier, medan...
Läs mer...