7
aug
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JULI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-07

Läs mer...

22
jul
2020
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Vietnam
Tundras fyra fonder blir en fond
Tundra kommer samla sina övriga tre fonder (Pakistan, Vietnam och Frontier Africa)  i Tundra Sustainable Frontier Fund genom s.k. fusion den 4e september. Tundra Sustainable Frontier Fund blir därefter Tundras...
Läs mer...

16
jul
2020
Afrika, Nyheter, Pakistan, Rapporter, Sustainable, Vietnam
Rapport – Nästa Generations Tillväxtländer
Kära läsare, Tundra Sustainable Frontier Fund är fonden som ger dig den exponering du inte får med en vanlig tillväxtmarknadsfond. Fondens kärna är de 3,7 miljarder av jordens befolkning som...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2020
FONDEN Fonden steg 2,0% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex, MSCI FMxGCC Net TR (SEK), som föll 0,6% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 6,1%. Störst positiva bidrag...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2020
FONDEN Fonden sjönk 4,9% (SEK) i juni, i linje med jämförelseindex som sjönk med 5% (SEK). Juni dominerades av vinsthemtagningar efter tidigare starka uppgångar. Fondens undervikt i indextunga sektorer som...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2020
FONDEN Fonden föll med 1% jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK), som föll 2,9% under månaden. Marknaden var fortsatt i en konsolideringsfas i avsaknad av triggers. Bäst gick...
Läs mer...

7
jul
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2020
FONDEN Fonden föll -1,7% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som föll -0,3%. Fonden har hittills i år fallit med -20,4%,...
Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2020-06

Läs mer...

7
jul
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JUNI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2020-06

Läs mer...

7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JUNI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-06

Läs mer...