11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JANUARI 2020
FONDEN Fonden backade 1,7% (SEK) i januari jämfört med -1,1% för fondens jämförelseindex (FTSE Vietnam Index Total Return, SEK). Vietnam var upp till och med det veckolånga firandet av det...
Läs mer...

11
feb
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JANUARI 2020
FONDEN Fonden steg 6,6% i januari, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 6,2%. På landnivå bidrog övervikten i Nigeria (33% av...
Läs mer...

11
feb
2020
Månadsdata, Nyheter, Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JANUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Vietnam_SEK_2020-01

Läs mer...

11
feb
2020
Afrika, Månadsdata, Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JANUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Frontier Africa_SEK_2020-01

Läs mer...

11
feb
2020
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JANUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-01  

Läs mer...

11
feb
2020
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2020-01

Läs mer...

10
feb
2020
Nyheter, Sustainable
Nya andelsklasser i Tundra Sustainable Frontier

Tundra Fonder har beslutat att introducera nya andelsklasser i Tundra Sustainable Frontier Fund som ett resultat av efterfrågan från distributörer. Detta sker genom en ändring av fondbestämmelserna. De nya andelsklasserna…

Läs mer...

27
jan
2020
Nyheter, Vietnam
VIETNAMFONDEN STÄNGD 23-29 JANUARI 2020

Börserna i Vietnam håller stängt för firandet av Tet, Kinesiska nyåret 23-29 januari. Ingen handel i Tundra Vietnam Fund under denna period. Fonden öppnar igen den 30 januari.

Läs mer...

13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – DECEMBER 2019
FONDEN Fonden föll 2,7%, jämfört med MSCI FMxGCC Net (SEK) som föll 0,7% under månaden och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 5,4%. Vi tappade omkring 1% på vår...
Läs mer...

13
jan
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – DECEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 2,5% under årets sista månad, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR(SEK) som steg 1,9%. Störst bidrag (0,4%) erhölls från Hälsovård där fondens mindre position i privata...
Läs mer...