4
jul
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2019
FONDEN Fonden sjönk 1,9% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,3%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll 12,9% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 14,9%. Fondens undervikt i energisektorn var det viktigaste bidraget och adderade omkring 2,5% relativavkastning...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2019
FONDEN Fonden sjönk 1,8% i maj, bättre än jämförelseindex som sjönk 2,3% (SEK). Undervikten i fastigheter (främst Vingroup-aktier) och dagligvaror (Hoang Anh Gia Lai Group, Hung Vuong Group och Vinamilk)...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2019
FONDEN Fonden föll 3,2% under månaden, jämfört med vårt primära jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,0% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 6,7%. Omkring 3%...
Läs mer...

5
jun
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MAJ 2019
FONDEN Fonden sjönk 4% i maj, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 2,3%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2019
FONDEN Fonden föll 9,1% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 5,3%. Merparten av underavkastningen (3%) kom åter från vår övervikt i cykliska sektorer, primärt...
Läs mer...

7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2019
FONDEN Fonden steg 0,1% i april jämfört med FTSE Vietnam Total Return Index (SEK) som steg 2,7%. Fondens övervikt i konsumentbolag (TNG Investment), finans (VN Direct Securities, SSI Securities) och...
Läs mer...

7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2019
FONDEN Fonden föll 0,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 0,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,6%. Positiva bidrag erhölls från vår...
Läs mer...

7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2019
FONDEN Under månaden backade fonden med 9% jämfört med jämförelseindexet MSCI IMI Pakistan Net (SEK) –som föll 4,5%. De största bidragen till underavkastningen under månaden kom från fondens innehav i...
Läs mer...

7
maj
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – APRIL 2019
FONDEN Fonden steg 2,7% i april, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,9%. Det innebär att fonden hittills i år stigit...
Läs mer...