6
okt
2022
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2022

GLOBAL ORO TYNGDE UNDER SEPTEMBER

Fonden föll 4,1%, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 6,6% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 8,1%. Avkastningen i svenska kronor hjälptes åter av att den amerikanska dollarn fortsatte stärkas. Under månaden stärktes dollarn mot den svenska kronan med knappt 4%. Som synes av Figur 1 (svartmarkerade staplar är länder där Tundra har investerat) föll merparten av våra marknader under månaden.

I Sri Lanka steg aktiemarknaden drygt 4% och vår delportfölj mäktade med drygt det dubbla. Landet har satt igång förhandlingarna med sina långivare, och ett möjligt scenario är att IMF:s styrelse godkänner lånet innan årsskiftet.

Positiva bidrag erhölls även från Egypten och Marocko. I Egypten var det framförallt vår position i utbildningsbolaget CIRA (3% av portföljen) som bidrog. Bolaget driver privata universitet, skolor och förskolor i Egypten. Aktien steg 15% under månaden efter att nyöppnade universitetet Badr University Assuit nu öppnar för antagning. I Marocko steg vår enda position, IT-bolaget Hightech Payment, 7% på en fallande marknad. Uppgången kom i spåren av en stark halvårsrapport.

Portföljens största positiva bidrag erhölls dock från indonesiska sjukhusbolaget Hermina Hospitals. Aktien steg 11% under månaden efter att Astra International (som redan äger 5% av bolaget) köpt ytterligare aktier. Bland de bästa bidragsgivarna till portföljen återfanns Sri Lankesiska matvarukedjan Cargills Ceylon som steg 26% under månaden. I bolagets halvårsrapport konstaterar vi att trots att den Sri Lankesiska rupeen devalverats drygt 40% mot den amerikanska dollarn så lyckades bolaget öka bolaget sin omsättning – räknat i amerikanska dollar – under första halvåret. Bolaget har under många år satsat mycket på att stötta lokal produktion av råvaror och en stor del av de varor som säljs kommer från bolagets egna fabriker. Denna investering bär nu frukt.

De negativa bidragen var desto fler under månaden. Störst negativt bidrag erhölls från Vietnam där alla våra fyra innehav föll under månaden. REE, vars huvudfokus är produktion av förnybar energi föll 8% under månaden och var det enskilt största negativa bidraget. Även filippinska matvarukedjan Puregold tillhörde förlorarna med en nedgång om 17% på en svag filippinsk marknad (Filippinerna -14% under september). Under månaden valde även Bangladesh att devalvera sin valuta eller, som man uttryckte det, gå över till en flexibel prissättning av Takan. Valutan försvagades 6%. Sedan årsskiftet har Takan försvagas ca 15% mot den amerikanska dollarn, vilket dock inte sticker ut i ett globalt perspektiv.

Det var en stökig månad på de flesta globala aktiemarknader där förnyad inflationsoro och ökade förväntningar på ytterligare räntehöjningar sänkte humöret. Den amerikanska 10-åringen steg 70 punkter till 3,82%. Det faktum att framförallt de längre löptiderna steg mer (2-åringen steg ”endast” 30 punkter) indikerar att marknaden just nu tror att inflationen blir kvar på en högre nivå under en längre tid än tidigare förväntat. Den senaste tidens kraftiga räntehöjningar i Europa och USA innebär dock också att recessionsrisken tilltar, vilket inneburit fallande råvarupriser (se Figur 2).

Fallande råvarupriser är positivt för merparten av våra länder som är nettoimportörer av råvaror, och kommer ge positiv effekt på såväl bytesbalanser som inflation framöver. Givet att den ekonomiska tillväxten på våra marknader är så frånkopplad global tillväxt kan således en global recession vara positiv för merparten av våra marknader. Fondens värdering för innevarande års vinster är i nuläget 8,6x, vilket förväntas sjunka till 6,9x för nästa år, vilket motsvarar en EPS-tillväxt på 26%. Man ska komma ihåg att det enklaste långsiktiga inflationsskyddet är aktier i bra bolag.

______________________________________________________________________

TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND ERSÄTTER SVANEN MED EUS REGELVERK FÖR FONDERS HÅLLBARHETSARBETE

I samband med det nya EU-regelverket Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) appliceras nya krav på fonders hållbarhetsarbete från och med mars 2021. Tundra har därför tagit beslut den 4 juli 2022 att inte fortsätta med Svanenmärkningen av fonden. Enligt det nya regelverket ska hållbarhetsredovisningen ske på ett enhetligt sätt och fonder delas in olika kategorier; Tundra Sustainable Frontier Fund är klassificerad som en Artikel 8 (Ljusgrön: främjar hållbara egenskaper). Investeringsfilosofin för fonden förblir densamma; förvaltningen och innehaven påverkas inte av förändringen.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec