9
okt
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – SEPTEMBER 2019
FONDEN Fonden steg 0,7% under månaden, vilket var väsentligt sämre än jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 8,1%. Våra undervikter i framförallt energi- och gödselsektorn förklarade delvis...
Läs mer...

9
okt
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – SEPTEMBER 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-09

Läs mer...

6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – AUGUSTI 2019
FONDEN Fonden stängde ned 1,2% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 3,4%. Det huvudsakliga positiva bidraget kom från vår undervikt i indextunga aktier...
Läs mer...

6
sep
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – AUGUSTI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-08

Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2019
FONDEN Fonden föll 7% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 0,1%. Omkring hälften av underavkastningen kunde härledas till vår exponering mot cykliska aktier...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JULI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-07

Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll 12,9% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 14,9%. Fondens undervikt i energisektorn var det viktigaste bidraget och adderade omkring 2,5% relativavkastning...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JUNI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-06

Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2019
FONDEN Fonden föll 9,1% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 5,3%. Merparten av underavkastningen (3%) kom åter från vår övervikt i cykliska sektorer, primärt...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – MAJ 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-05

Läs mer...