22
jul
2020
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Vietnam
Tundras fyra fonder blir en fond

Tundra kommer samla sina övriga tre fonder (Pakistan, Vietnam och Frontier Africa)  i Tundra Sustainable Frontier Fund genom s.k. fusion den 4e september. Tundra Sustainable Frontier Fund blir därefter Tundras enda dagligt handlade fond. Tundra kommer fortsätta erbjuda förvaltning med inriktning mot enskilda länder, men fortsättningsvis endast som institutionella mandat.

Såväl Pakistan, Vietnam som Afrika utgör vardera 20-25% av fondförmögenheten i Tundra Sustainable Frontier Fund redan idag, vilket innebär att alla andelsägare behåller en väsentlig exponering mot dessa marknader även framledes. Diversifieringen på flera marknader innebär dock att risknivån kommer vara lägre.

Tundra Sustainable Frontier Fund belönades nyligen med 5 stjärnor av Morningstar vilket innebär att den tillhör topp 10% globalt i sin kategori. Genom att fokusera våra resurser på en fond, istället för fyra, frigör vi väsentlig tid som kan läggas på den kvarvarande fonden och på vidareutveckling av verksamheten. Sedan tidigare har Tundra licens för diskretionär förvaltning och AIF-förvaltning. Nyligen erhölls även en licens för investeringsrådgivning.

Tundra publicerade nyligen en ny rapport på svenska och engelska som beskriver hur Tundra Sustainable Frontier Fund investerar och varför investerare långsiktigt bör överväga våra marknader som en del i sitt sparande. Rapporten hittar du här eller nedanför denna texten. Rapporten finns även på engelska för den som föredrar detta här.

Vad behöver du göra som andelsägare i någon av fonderna? Du som redan idag är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund påverkas ej. Fonden kommer bli något större men fonden har gott om ledig kapacitet vilket innebär att fonden kan fortsätta investera på samma sätt som tidigare. Det faktum att fonden blir större innebär att fasta kostnader, såsom transaktionsavgifter vid köp och försäljningar av aktier, blir marginellt lägre per andel. Du som idag är andelsägare i någon av de andra tre fonderna behöver ej göra något om du kan tänka dig fortsätta spara i Tundra Sustainable Frontier Fund. Om du den 3 september äger fondandelar i antingen Pakistan, Vietnam eller Frontier Africa värt 1000 kr så kommer du få fondandelar värda 1000 kr i Tundra Sustainable Frontier Fund istället och värdet på ditt sparande följer därefter värdeutvecklingen på den senare fonden istället. Bytet räknas inte som en transaktion. Det uppstår ej någon realisationsvinst eller realisationsförlust och du behåller ditt ursprungliga anskaffningsvärde. Inga köp- eller säljavgifter tas ut. Alla fonderna handlas som vanligt fram till fusionsdatumet. Det går att såväl köpa som sälja fondandelar.

Detaljer för respektive fond hittar du nedan. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Du når oss antingen per telefon: 08-551 145 70 eller via email: info@tundrafonder.se.

Tundra Sustainable Frontier Fund – Nästa generations tillväxtländer

Till dig som är andelsägare i Tundra Frontier Africa Fund

Till dig som är andelsägare i Tundra Vietnam Fund

Till dig som är andelsägare i Tundra Pakistan Fund

Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec