5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2020
FONDEN Fonden sjönk med 4,2% jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 7,1% under månaden. Vår undervikt i Bank & Finans och Material (främst gödselmedel) bidrog mest...
Läs mer …

5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – MAJ 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-05

Läs mer …

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2020
FONDEN Fonden steg 21,7%, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 18,4% under månaden. Vår övervikt för cyklisk Basindustri, primärt cementsektorn, gav god utdelning under månaden och...
Läs mer …

8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – APRIL 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-04

Läs mer …

16
apr
2020
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Tundra i Pressen, Vietnam
EFN – Så klarar sig tillväxtmarknader i coronakrisen

EFN Marknad pratar om Corona-effekter i våra marknader med Tundras Mattias Martinsson, se inslaget här.

Läs mer …

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MARS 2020
FONDEN Fonden föll 28,5% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 28,2%. Det var den enskilt sämsta månaden sedan finanskrisen 2008 och givet att nedgången...
Läs mer …

7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – MARS 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-03

Läs mer …

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – FEBRUARI 2020

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2020-02

Läs mer …

6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – FEBRUARI 2020
FONDEN Fonden föll 6,8% under månaden, i linje med fondens jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 6,6%. Mindre negativa bidrag (0,4%) erhölls framförallt från våra aktieval inom...
Läs mer …

11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JANUARI 2020
FONDEN Fonden steg 5,5% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som steg 4,9%. Det var en lugn månad i Pakistan med relativt små sektoravvikelser (2-7% rörelse)....
Läs mer …