6
sep
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – AUGUSTI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-08

Läs mer...

6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2019
FONDEN Fonden föll 7% under månaden, jämfört med jämförelseindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 0,1%. Omkring hälften av underavkastningen kunde härledas till vår exponering mot cykliska aktier...
Läs mer...

6
aug
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JULI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-07

Läs mer...

4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JUNI 2019
FONDEN Fonden föll 12,9% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 14,9%. Fondens undervikt i energisektorn var det viktigaste bidraget och adderade omkring 2,5% relativavkastning...
Läs mer...

4
jul
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JUNI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-06

Läs mer...

5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – MAJ 2019
FONDEN Fonden föll 9,1% under månaden, jämfört med MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) som föll 5,3%. Merparten av underavkastningen (3%) kom åter från vår övervikt i cykliska sektorer, primärt...
Läs mer...

5
jun
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – MAJ 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-05

Läs mer...

4
jun
2019
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Vietnam
Helgstängt i våra fonder

I samband med Eid-al-Fitr och Sveriges Nationaldag är våra fonder stängda för handel under följande perioder: Tundra Frontier Africa stängd 4 juni – 6 juni Tundra Pakistan stängd 4 juni…

Läs mer...

7
maj
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – APRIL 2019
FONDEN Under månaden backade fonden med 9% jämfört med jämförelseindexet MSCI IMI Pakistan Net (SEK) –som föll 4,5%. De största bidragen till underavkastningen under månaden kom från fondens innehav i...
Läs mer...

7
maj
2019
Månadsdata, Nyheter, Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – APRIL 2019

SEK: Månadsdata Tundra Pakistan_SEK_2019-04

Läs mer...