16
jul
2020
Afrika, Nyheter, Pakistan, Rapporter, Sustainable, Vietnam
Rapport – Nästa Generations Tillväxtländer

Kära läsare,

Tundra Sustainable Frontier Fund är fonden som ger dig den exponering du inte får med en vanlig tillväxtmarknadsfond. Fondens kärna är de 3,7 miljarder av jordens befolkning som just nu ligger längst bakom oss i utveckling. Detta är den del av världen som kommer växa snabbast i framtiden men de utgör idag en mycket liten del av de flesta tillväxtmarknadsfonder. Befolkningen i låg- och lägre medelklassländer kommer de närmaste 50 åren växa till 6,5 miljarder och all ökning i världens arbetskraft kommer att komma från dessa länder. Tillväxten kommer ske i vågor men den långsiktiga trenden är ofrånkomlig. Många av världens storbolag kommer växa fram i denna del av världen och Tundra försöker hitta de bästa bolagen.

Framväxten av denna nya medelklass kommer dock innebära avsevärda hållbarhetsutmaningar. Vi kommer arbeta för att investera i bolag som är beredda att ta ansvar för den påverkan de har på miljön, samhället de verkar i och sina anställda. Bolag som också respekterar och värdesätter sina aktieägare. Vi kommer ta vårt ansvar som viktig investerare för att hjälpa dem fortsätta utvecklas. Som andelsägare stöttar du vårt arbete.
Vi står inför en mycket spännande period. Många år av stimulans på utvecklade marknader har skapat ett värderingsgap till utvecklade aktiemarknader, där flertalet av våra marknader värderas lägre än på många år. Du behöver inte vara pessimistisk till övriga aktiemarknader, men det är rimligt att fråga sig hur länge detta gap kan fortsätta att öka givet den högre tillväxten utanför höginkomstländerna. Cykler kan vara långa men de kallas just cykler för att de går upp och ner. Om man är en långsiktig investerare är det rimligt att i detta skede av marknadsutvecklingen fundera på att diversifiera sin portfölj något. Våra marknaders lägre korrelation med utvecklade aktiemarknader innebär att de över tid är ett bra sätt att sänka risken i sin aktieportfölj.

Vi hoppas att vi med denna rapport kan väcka ditt intresse för tillväxtmarknader, att vi lyckas förklara de stora skillnaderna marknaderna emellan och kanske främst att du förstår i vilken del av världen Tundra kommer investera i. Det är en spännande tid vi lever i där en ny generation konsumenter är på väg. Vår förhoppning är att alla investerare har minst två tillväxtmarknadsfonder: En fond som ger exponering mot de idag viktigaste länderna såsom Kina, Sydkorea och Taiwan och en som investerar i resten av dessa marknader. Vi hoppas att vi får förtroendet att bli din andra fond.

Läs rapporten här.

Trevlig läsning!


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec