8
apr
2019
Nyheter, Rapporter, Sustainable
TUNDRA ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2018

I den här årliga hållbarhetsrapporten sammanfattar vi vårt arbete inom ESG. Under året som gick har vi observerat ett fortsatt fokus på vikten av hållbara lösningar för framtiden. Vi är…

Läs mer...

4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2019
FONDEN Fonden föll 1,6% under månaden, vilket var i linje med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,5%. Positiva bidrag erhölls primärt från fondens undervikt i Argentina...
Läs mer...

4
apr
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-03

Läs mer...

6
mar
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2019
FONDEN Fonden steg 3,7% under februari, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,8%. Störst bidrag till överavkastningen gav fondens positioner i Egypten samt undervikten i Argentina. Fondens...
Läs mer...

6
mar
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-02

Läs mer...

18
feb
2019
Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
AM WATCH – TUNDRA UTBILDAR BOLAG PÅ FRONTIERMARKNADER I HÅLLBARHET

Danska AM Watch diskuterar ESG med Tundra. Läs hela artikeln här.

Läs mer...

5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019
FONDEN Fonden steg 4,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 6,9%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från vår undervikt i Argentina (3% negativt relativbidrag) då...
Läs mer...

5
feb
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2019

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2019-01

Läs mer...

9
jan
2019
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
Månadsdata Sustainable Frontier – December 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-12

Läs mer...

9
jan
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR Sustainable Frontier – December 2018

FONDEN: Fonden föll under december 5,2%, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 5,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 4,6%. Positiva bidrag erhölls…

Läs mer...