9
Aug
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-07

Läs mer...

9
Aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

FONDEN: Fonden föll 4,4% under månaden jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat. Drygt 3% av underavkastningen kunde härröras från fondens avsaknad av innehav I…

Läs mer...

30
Jul
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Tundra Case: Access Bank PLC, Nigeria

Den här publikationen innehåller en kort analys av Access Bank PLC och beskriver deras insatser inom hållbarhet. Tundra äger aktier i Access Bank genom Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra…

Läs mer...

4
Jul
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier SEK 2018-06

Läs mer...

4
Jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2018

FONDEN: Fonden sjönk 0,6% medan fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 4,0%. Avsaknaden av argentinska innehav var  den viktigaste anledningen till att fonden klarade sig väsentligt bättre än…

Läs mer...

14
Jun
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Samarbeten för att nå de globala målen

Som en del i vår ambition att bredda samarbeten med andra aktörer och stärka vår koppling till forskning bjöd Tundra in till frukost med utgångspunkt i FNs Sustainable Development Goals (SDGs)….

Läs mer...

12
Jun
2018
Afrika, Nyheter, Pakistan, Sustainable, Vietnam
KOMMANDE HELGDAGAR I VÅRA FONDER

Tundra Frontier Africa, Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra Pakistan Fund är stängda för handel den 15 och 18 juni på grund av lokala helgdagar. Den 22 juni är samtliga…

Läs mer...

5
Jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2018

FONDEN: Fonden föll 7,2% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 10,3%. Avsaknaden av innehav i Argentina gav ett positivt nettobidrag på närmare 6%…

Läs mer...

5
Jun
2018
Månadsdata, Nyheter, Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2018

SEK: Månadsdata Tundra Sustainable Frontier_SEK_2018-05

Läs mer...

4
Maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN: Fonden steg 3,4% under månaden, bättre än jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,5%. Drygt hälften av överavkastningen…

Läs mer...