Sustainable Frontier

Tundra Sustainable Frontier Fund investerar i tillväxtmarknader och frontiermarknader, med särskilt fokus på låginkomst- och lägre medelklass-länder som Vietnam, Pakistan, Egypten, Sri Lanka och Indonesien. Det är länder där utvecklingen drivs av en ung befolkning med ökade möjligheter till utbildning, bättre arbetsvillkor och högre livsstandard. Vår vision är att skapa god finansiell avkastning och planetär avlastning genom långsiktigt hållbara investeringar.

Låginkomst- och lägre medelklass-länder utgör idag 50% av världens befolkning. Enligt FN:s befolkningssprognoser kommer de om 50 år utgöra närmare två tredjedelar. Idag är deras utsläpp per capita omkring 1/10 av världens rikaste länder. Alla förstår att vår jord inte har råd med ett scenario där deras utsläpp når den nivå som världens rikaste länder idag uppvisar. Att skapa finansiellt värde genom hållbara affärsmodeller kommer därför vara en absolut nödvändighet för att bli ett framgångsrikt och lönsamt bolag och det är dessa bolag vi försöker hitta för att generera finansiellt värde till våra kunder. Vi kallar det att investera för framtiden. För att arbeta mot vår vision utgår vi primärt från de 17 globala målen (SDG:er) inom ramen för Agenda 2030 där fonden väljer in bolag som har en positiv inverkan på det samhälle där de verkar.
Tundras absoluta fokus är att hjälpa våra portföljbolag med deras integration i världsekonomin och göra dem mer attraktiva för utländska investerare. Vi tror detta är en strategi som är lönsam för såväl våra andelsägare, de länder som vi investerar i, som för vår framtida värld.
Läs mer om Tundras hållbarhetsarbete under Hållbarhet och Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Tundra Sustainable Frontier A SEK
7
sep
2023
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2023
FÖRSIKTIGT UPPÅT UNDER AUGUSTI Fonden steg 0,7% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,0% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,4%. I absolut...
Läs mer …

3
aug
2023
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2023
EN FÖRSTA MÅNAD AV ÅTERHÄMTNING Fonden steg 4,9% under månaden, jämfört med vårt jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 4,3% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg...
Läs mer …

5
jul
2023
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JUNI 2023
ALLTING, ÖVERALLT, SAMTIDIGT Fonden sjönk 0,2% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,7% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,2%. Det var en...
Läs mer …

8
jun
2023
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MAJ 2023
SVAGARE SVENSK KRONA GAV FONDEN SKJUTS Fonden steg 5,6% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 4,3% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 3,4%....
Läs mer …

Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Sustainable A 291.93 SEK -0.8 10.3 18.3 16.6 14.4 191.9 22 Jul 2024
Tundra Sustainable C 24.97 EUR -1.2 9.4 12.7 15.5 0.4 98.3 22 Jul 2024
Tundra Sustainable D 26.31 USD -1.2 11.4 10.8 13.1 -7.1 39.1 22 Jul 2024
Tundra Sustainable F 24.97 EUR -1.2 9.4 12.7 15.5 0.5 59.6 22 Jul 2024
Tundra Sustainable E 301.33 NOK -0.4 12.0 20.5 23.6 15.7 92.3 22 Jul 2024
KÖP FONDEN

Riskinformation

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, faktablad och övrig information finns under Köpa & Sälja och årsredovisning och halvårsredogörelse finns under Årsredovisningar. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-55 11 45 70.

FONDFAKTA

Startdatum: 2013-04-02 (Klass A)
Förvaltningsavgift/år: 2,5%
Insättnings-/Uttagsavgift: 0%/0%

Risknivå: se KIID för mer info
Förvaltare: Mattias Martinsson & Mathias Althoff
Jämförelseindex: MSCI Frontier Markets x GCC Net Total Return Index
Bankkonto: SEB 5851-1078355
ISIN: SE0004211282
PPM: 861229

FÖRVALTARE

Mattias Martinsson
mattias.martinsson@tundrafonder.se
Ansvarig förvaltare

Mathias Althoff
mathias.althoff@tundrafonder.se
Förvaltare

Informationsbroschyr, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-5511 4570