24
apr
2019
Nyheter, Pakistan
NYA ANDELSKLASSER TUNDRA PAKISTAN FUND

Tundra Fonder AB har beslutat att introducera nya andelsklasser i Tundra Pakistan Fund som ett resultat av efterfrågan från institutionella investerare. Detta sker genom en ändring av fondbestämmelserna. De nya andelsklasserna är öppna för investerare som önskar investera större belopp och där distributionsersättning till tredje part (t ex banker, försäkringsplattformar) ej utgår. Kravet om ett större investeringsbelopp kompenseras av en lägre förvaltningsavgift i de nya andelsklasserna jämfört med i befintliga andelsklasser.

Fondens investeringsinriktning förändras inte på något sätt.

Läs mer här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec