24
Apr
2019
News, Pakistan
NEW SHARE CLASSES IN TUNDRA PAKISTAN FUND

Tundra Fonder AB has decided to introduce new share classes to Tundra Pakistan Fund as a result of demand from institutional investors. To achieve this, we need to make changes to the fund rules. The new share classes are available to investors that wish to invest large amounts and where no distribution inducements are paid to third parties (such as banks and insurance platforms). The requirement to make a large investment is set against a lower management fee for the new share classes than for the existing ones.

The fund’s investment strategy is not changed in any way.

Read more here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec