4
okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – SEPTEMBER 2018

FONDEN:

Pakistan’s regering behöver vidta fler åtgärder för att minska importen och öka exporten framöver. Source: State Bank of Pakistan, Tundra Fonder.

Fonden backade 6,1% jämfört med MSCI Pakistan Net som sjönk 2,9%. Det bredare KSE 100 Index backade 1,8% i avvaktan på den nya regeringens plan för att finansiera underskotten vilken förväntas presenteras i mitten av oktober.
Under månaden har vi minskat fondens exponering mot bensinstationskedjan Attock Petroluem på grund av sämre efterfrågan på delar av produktutbudet på grund av det stigande oljepriset samt försvagningen av valutan. Vi ser dessutom en minskning av hushållens konsumtion av eldningsolja till förmån av gas och koleldad energi.

MARKNADEN:

Den nytillträdda regeringen fick ingen smekmånad utan fick direkt hantera ett bytesbalansunderskott på 5,8% av BNP samt minskande valutareserv som nu täcker omkring 7 veckors import. Besked från finansminister Asad Umar har dröjt och marknadens tålamod börjar ta slut. Han har dock presenterat en ”min-budget”, för att hantera situationen på kort sikt, som väntar på parlamentets godkännande. Åtgärderna inkluderar höjda skatter, nedskärningar av infrastruktursatsningar och höjda importskatter på lyxartiklar och målet är att minska budgetunderskottet till 5,1% under budgetåret 2019 (som slutar sista juni 2019). Vi tror att detta är ett realistiskt mål och genom att sätta tydliga prioriteringar visar regeringen att de vill skydda två grupper; den lägre medelklassen samt exportörer.

På andra håll pratas det om ett avtal med Saudi Arabien om att få köpa olja med betalning senare till ett värde av USD 6mdr, och mer osannolikt, att Saudi skulle erbjudas investeringsmöjligheter i CPEC (China Pakistan Economic Corridor). Vid ett besök i Kina slöt premiärminister Imran Khan ett avtal om att Kina kommer att ge ett bilateralt lån på omkring 3% av BNP för att finansiera handelsunderskottet. Samtidigt befinner sig en delegation från IMF i Islamabad och rykten säger att de föreslår omförhandlade villkor för kraftverk samt ytterligare 10-15% devalvering av valutan. Finansminister Umar har sagt att ”huset måste ställas i ordning, med eller utan IMF” och kommer presentera ytterligare åtgärder inom två veckor.

Gäldjande var att bytesbalansunderskottet för augusti var USD 600m (-2,3% av BNP omräknat till årstakt) vilket pekar på att genomförda åtgärder, såsom nästan 20% devalvering och räntehöjningar från 5,75% till 8,5% (inklusive 1%-enhet i förra veckan), fungerar. Regeringen måste dock hantera det stigande oljepriset för att inte drabbas av ökad inflation, ökade låne- och subventionskostnader. Om USA lyckas pressa OPEC till att öka produktionen för att få ner priserna igen kommer Pakistan att glädjas med dem. Marknaden handlas kring 7,7x den förväntade vinsten vilket vi anser är attraktivt, dock saknas en trigger för att marknaden skall reagera. Förväntningarna på Imran Khans nya regering är höga och det börjar bli tid att visa hur de ser vägen framåt.

 
DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec