7
nov
2019
Månadsbrev, Nyheter, Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – OKTOBER 2019

FONDEN

Fonden steg 4,4% i oktober, sämre än referensindex MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK), som steg 4,7%. Våra off-benchmark-satsningar inom material, informationsteknologi och finansiella tjänster gav positiva relativa resultat. På den negativa sidan bidrog fondens undervikt i energi- och gödselsektorerna negativt till den relativa utvecklingen. Under månaden ökade fonden exponeringen inom bank & finans och material.

MARKNADEN

MSCI Pakistan IMI Net TR (SEK) steg 4,7% under månaden jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som minskade med 1,1% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 2,4%.

I oktober leddes marknaden främst av lokala investerarna, delvis tack vare fallande obligationsräntor som sjönk ~ 90 bps till 11,3%, och därmed ökade förhoppningarna ytterligare sänkningar av räntan inom närtid, och låga aktievärderingar samtidigt som ekonomin visar tecken på stabilisering. På börsen gick cykliska och högt skuldsatta bolag bäst på börsen. Likviditeten förbättrades med 24% och den genomsnittliga dagliga omsättningen uppgick till USD 31m. Utländska investerare var nettosäljare på aktiemarknaden till ett värde av USD 12,9m och köpare av pakistanska obligationer till ett värde av USD 103m under månaden.

Bytesbalansunderskottet minskade krafitgt  i september USD 259m jämfört med USD 1,28 mdr i september 2018. Med positiva utländska obligationsinvesteringar och minskat underskott i bytesbalansen har oron för ytterligare devalvering av den pakistanska Rupeen minskat. Ytterligare en stabiliserande faktor är att centralbankens real effective exchange rate (REER) snarare visar på att rupeen är undervärderad. Regeringen nådde 90% av målet för skatteintäkter för de första fyra månaderna av räkenskapsåret 2020 (skatteåret löper juli 2019-juni 2020). Regeringen hade ett mycket ambitiöst mål för skatteintäkter, en ökning med 40% jämfört med året innan, och att uppnå 90% måste ses som en stor bedrift. Skatteintäkterna är ett av IMFs viktigaste mått och därmed viktigt för regeringen att uppnå. I oktober anlände IMF-teamet till Islamabad för sin kvartalsgranskning av låneprogrammet (som ska avslutas den 7 november). Om vi ​​litar på nyhetskällorna berömde IMF regeringen för att uppnått de flesta av målen men betonade samtidigt vikten av förbättring på de områden där målen inte nåtts.

Financial Action Task Force (FATF) behåller Pakistan på bevakningslistan efter en översyn som redovisades i  oktober. De såg positivt på framstegen i fem av de tjugotvå kategorier, men bad Pakistan att åtgärda även kryphålen i de återstående kategorierna fram till nästa översyn som kommer att äga rum i februari 2020. Även om det var väntat, eftersom endast tre röster behövdes för att blockera en svartlistning, drog marknaden en lättnadssuck. Regeringen har således en del kvar att göra, men det är fortfarande för tidigt att sia hur mycket de hinner med innan februari 2020.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Mattias Martinsson i möte med Pakistans ekonomiminister.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec