29
maj
2017
Afrika, Nyheter
Förändringar i fondbestämmelserna genomförd

Per den 29 maj 2017 har Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund bytt namn till Tundra Frontier Afirca Fund och fått nya fondbestämmelser.

Kravet på att 51% av fondförmögenheten skall vara placerat i Nigeria tas bort och fonden tillåts framöver att placera i hela Afrika. Fokus kommer fortsatt vara de mindre utvecklade makrnaderna i Sub-Sahara. Även Egypten, som efter devalveringen i höstas blivit en av de mest spännande marknaderna på kontinenten, kommer att få en stor vikt.

Läs mer om bakgrunden här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec