29
May
2017
Africa, News
Changes in fund rules complete

As of May 29th Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund has changed its name to Tundra Frontier Afirca Fund and updated fund rules.

The current statue that at least 51% of the fund’s asset must be invested in Nigeria will be removed, and the fund can invest all over Africa. Focus will remain de less developed markets in Sub-Sahara. Egypt, which after the devaluation last November has become on of the most exciting markets on the continent, will also become a large part of the portfolio.

More background information can be found here.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec