Sustainable frontier

”Tundra lanserade i augusti 2015 en unik ny fond som erbjuder exponering mot frontier markets kombinerat med en hållbarhetsanalys. Fonden är den första i sitt slag i världen”

Frontier markets är de nya tillväxtmarknaderna. Länder som Vietnam, Bangladesh, Nigeria och Pakistan är på god väg att upprepa den ekonomiska tillväxtfas Indien och Kina redan genomgått. Utvecklingen drivs av en ung, snabbväxande befolkning som tack vare utbildning blir allt mer produktiv. Infrastrukturinvesteringar, urbanisering, utländska direktinvesteringar och ökad politisk stabilitet kombinerat med ekonomiska reformer bidrar också positivt.

Fonden tillämpar en hållbarhetsanalys i sin investeringsprocess. Fonden investerar ej i produktion och distribution av tobak, alkohol, vapen, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Även bolag som bryter mot FN-konventionerna exkluderas, såvida de inte initierar åtgärder inom 12 månader. Fondens hållbarhetsprocess baseras på s k Engagement där Tundra för en aktiv dialog med bolag som brutit mot konventionerna.

Sustainable frontier A SEK
7
okt
2021
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2021
BANGLADESH OCH VIETNAM LYFTE FONDEN UNDER SEPTEMBER Fonden steg 3,6% jämfört med jämförelseindex, MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,5% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,3%....
Läs mer …

3
sep
2021
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – AUGUSTI 2021
STARKA HALVÅRSRAPPORER LYFTE PORTFÖLJEN TILL NYA ALL-TIME-HIGHS Fonden steg 2,6% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,9% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg...
Läs mer …

24
aug
2021
Nyheter, Sustainable, Tundra i Pressen
TRADING DIREKT: LÄGET I FRONTIERMARKNADERNA

Tundras Mathias Althoff intervjuas av Direkt Studios om hur Frontiermarknaderna påverkats av Corona och vad som händer framöver. Se inslaget här

Läs mer …

4
aug
2021
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2021
STARK RELATIVAVKASTNING FÖR FONDEN – NY POSITION MED 100-200% UPPSIDA Fonden steg 2,8%, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat och MSCI EM Net TR (SEK) som...
Läs mer …

Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i annan fond

Tundra Fonder har beslutat att Tundra Sustainable Frontier Fund ska fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities Fund genom en s.k. absorption där de båda fonderna efter sammanslagningen blir en gemensam fond. Fusionen görs mot bakgrund av att de båda fondernas placeringsinriktningar är mycket snarlika och en fusionerad fond kan förvaltas på ett mer effektivt sätt. Liksom Tundra Sustainable Frontier Fund är Tundra Frontier Opportunities Fund en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna.

Tundra Frontier Opportunities Fund placerar i likhet med Tundra Sustainable Fond i enlighet med hållbarhetskriterier och fr.o.m. den 6 november 2017 är Tundra Frontier Opportunities Funds hållbarhetskriterier identiska med de för Tundra Sustainable Frontier Fund.

Tundra Sustainable Frontier Fund kommer i och med fusionen att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting, d.v.s. som väljer att inte nyttja sin rätt att lösa in andelar innan fusionen äger rum i enlighet med 8 kap. 11 § Lagen (2004:46) om värdepappersfonder, kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund. Värdet på andelsägares fondinnehav påverkas inte av fusionen. Fusionen sker automatiskt och andelsägare behöver inte göra något för att delta.

Handel i Tundra Sustainable Frontier Fund sker som vanligt till och med den 3 november 2017 klockan 14:30. Efter detta upphör handel i fonden. Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, äger rum den 6 november 2017.

Tundra Frontier Opportunities Fund kommer i samband med fusionen att byta namn till Tundra Sustainable Frontier Fund samt göra vissa mindre ändringar av fondbestämmelserna. Det informationsbrev som skickats ut till andelsägarna i Tundra Sustainable Frontier Fund återfinns här.

Tundra Sustainable Frontier har tilldelats det prestigefyllda priset ”Årets fond” i kategorin ”Årets uppstickare 2016” av Privata Affärer. Motivering: ”Den moderna fonden som jobbar för en bättre värld”.

Läs mera om utmärkelsen här.

Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Sustainable Front A 113.12 SEK 0.1 0.1 - 0.1 0.1 13.1 03 Nov 2017

FONDFAKTA

Startdatum: 2015-08-03
Förvaltningsavgift/år: 2,5%
Risknivå: se KIID för mer info
Förvaltare: Mattias Martinsson
Jämförelseindex: MSCI FM xGCC IMI Net (SEK)
Bankkonto: SEB 5851-1107312
ISIN: SE0005797206 

FÖRVALTARE

Mattias Martinsson (Ansvarig förvaltare)
mattias.martinsson@tundrafonder.se

Johan Elmquist
Mathias Althoff
Shamoon Tariq

NYHETSUPPDATERINGAR

Varje månad publicerar vi en uppdatering med kommentarer och analyser av marknadens och våra fonders utveckling den gångna månaden.

Anmäl dig här eller läs senaste uppdateringen samt äldre utgåvor i arkivet.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyr, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-55 11 45 70