11
maj
2017
Pakistan
Månadskommmentar – april

MARKNADEN

Antalet tittare som följde utslaget i Högsta Domstolen gällande Panama-läckorna översteg vida antalet invånare i Panama (4m). I vår digitala värld har aktiemarknaden alltmer kommit att integreras med ”nyhetsflöden” på nätet, vilket bidragit till nya (lönsamma) handelsstrategier som följer Trumps tweetande. Även i Pakistan är den politiska temperaturen fortsatt hög.

Högsta domstolen fattade med tre röster mot två beslut om att tillsätta en särskild utredning (JIT) där representanter från ett flertal myndigheter kommer ingå (bl.a. centralbanken, åklagarmyndigheten, börsen och den militära underrättelsetjänsten) för att försäkra sig om ett opartiskt resultat. Två av domarna ansåg att det redan nu fanns tillräckligt med bevis för att avsätta premiärministern men röstades ned av de tre andra som ansåg att mer information behövdes. JIT skall presentera en slutlig rapport om 60 dagar och även redovisa sina framsteg till rätten varannan vecka fram till dess. Detta har gett regeringen ett litet andrum att planera för framtiden men samtidigt förlängt aktiemarknadens obeslutsamhet med två månader.

Det utrikespolitiska läget var inte mycket till hjälp heller. Grannen Indien anklagade Pakistan för att ha lemlästat två indiska soldater (vilket Pakistan förnekat) och hotar med att slå tillbaka. Samtidigt har grannen i nordväst, Afghanistan, beskjutit Pakistan. Angreppet besvarades och har enligt rapporter i Pakistan bragt livet om 50 soldater ut afghanistanska armén. Dessutom har Irans utrikesminister besökt Pakistan för att diskutera dödsfallen av nio iranska soldater. Timingen för dessa oroligheter sammanfaller dessutom med rapporten om “Dawn-läckan”. Militären vädrade direkt sitt missnöje med rapporten och kallade den ”ofullständig”, vilket drog till sig kritik från inrikesministern. Nu behövs det en kraftansamling för att återfinna lugnet i regionen, vilket också föranledde finansministern att diskutera saken med USAs National Security Advisor.

Fallande oljepriser är goda nyheter för oljeimportören Pakistan. Världsbanken har inlett en revidering av BNP-kompositionen då Pakistans finansminister tror att nuvarande beräkningar underskattar ekonomins storlek med åtminstone 20%. En omräkning skulle med största sannolikhet förbättra flertalet makroekonomiska variabler såsom skuldsättningen/BNP, handelsunderskott/BNP m.fl. Det kan också leda till att BNP kan komma att växa snabbare framöver då fler snabbväxande delar av ekonomin fångas upp.

I maj kommer den sittande regeringens sista budget att presenteras. Vi förväntar oss en offensiv budget med vissa populistiska inslag för att blidka väljarkåren inför valet i början av 2018. Ett färdigt förslag för hur lånefinansierad aktiehandel skall hanteras förväntas presenteras inom kort och det i kombination med ett ev. tillbakadragande av omsättningsskatten för aktiehandel kan komma att ge börsen en skjuts inför uppgraderingen av Pakistan till emerging markets i slutet av maj.

FONDEN

Fonden steg 2% under månaden, bättre än jämförelseindex som steg 0,6%. Fonden tjänade mest på innehav i verkstad, kraft och IT. Börsen steg efter tillkännagivandet av domslutet och Panamafallet tycks nu ha spelat ut sin roll. Vår tro på lägre lyftkostnader framöver för producenterna av skifferolja fick oss att minska ytterligare i sektorn, trots till synes rimliga värderingar, då vi ser större värden på annat håll. Vi har istället

ökat i innehav från fordons-, kraft och pharma-sektorerna. Ompositioneringen i portföljen görs för att bibehålla våra exponeringar mot bolag med goda möjligheter att förbättra lönsamheten i takt med att ekonomin växer.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec