15
jun
2017
Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR – MAJ

MARKNADEN

Maj månad dominerades av två händelser: uppgraderingen av Pakistan till Emerging Markets och den sittande regeringens sista budget. Båda överraskade. Aktierna som inkluderades i MSCIs index har gått starkt sedan uppgraderingen tillkännagavs förra året, och investerare passade på att ta hem vinster då värderingarna också stigit. De förväntade inflödena från såväl passiva indexfonder som aktiva förvaltare uteblev, och istället såg många institutionella ägare uppgraderingen som ett bra tillfälle att kliva av. Marknadens besvikelse var stor och följdes av kraftiga nedgångar.

Budgeten som annonserades var fortsatt ansvarsfull och investeringsinriktad. Den innehåller bl.a. satsningar på infrastuktur till ett värde av USD 9,5mdr för det kommande året. Förhoppningarna är att bättre infrastruktur, såsom vägar, bostäder, elproduktion etc., leder till ringar på vattnet i ekonomin. Den tämligen försiktiga budgeten tolkas som att regeringen är säkra på att bli återvalda nästa år och att de själva skulle bli tvungna att städa upp ev. ekonomiska snedsteg. De senaste opinionsmätningarna stöder dessa förväntningar. Aktieinvesterare var dock besvikna över att skatten på bonusaktier inte togs bort samt att reavinstskatten ökades till 15% oavsett hur länge aktierna ägts. Regeringen satsar således på att uppgraderingen till tillväxmarknad kommer att öka aktiemarknadens attraktionskraft såtillvida att dessa negativa beslut inte avskräcker potentiella investerare. Mer positivt var infrastruktursatsningarna som var större än väntat, ett fortsatt tillväxtmål på 6% samt budgetunderskott på 4,2% av BNP. En lagom blandning av tillväxtstimulans och återhållsamhet är berömvärt och står i strid med förväntningarna om en mer populistisk budget inför stundande val.

FONDEN

Fonden steg 1,3%, sämre än jämförelseindex som steg 2,6%. Fondens undervikter i indextunga banker, cement- och råvarubolag, som gynnades mest av förväntade inflöden var främsta förklaringen till den negativa relativavkastningen. Fonden har under månaden ökat i cementbolag på förväntningar om stigande efterfrågan till följd av infrastruktursatsningarna.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec