7
jul
2017
Pakistan
Månadskommentar – juni

Marknaden

Som så ofta förr blir händelseutvecklingen inte riktigt som man tänkt sig. För några månader sedan var de flesta tämligen överrens om att den sittande regeringen någorlunda enkelt skulle bli återvald i nästa års val. Det ter sig nu allt mer osäkert.

Den stora mediabevakningen kring den pågående utredningen av premiärministerns roll i Panamaskandalen, tycks ha skapat oro i regeringen. Utredningskommissionen kallad JIT (Joint Investigation Team) står under Högsta domstolens ledning. Tonen från såväl premiärministern själv som flera federala ministrar har mildrats markant på senare tid. JIT förväntas presentera sina slutsatser den 10 juli, men ytterligare följdfrågor och diskussioner kring åtgärder kan dra ut på ett slutgiltigt besked i flera veckor. Premiärminister Sharif har vid flera tillfällen kallat näste års val ”Stora JIT” då väljarna slutgiltigt får döma. Oppositionen hoppas förstås på ett nytt styre.

Ekonomiskt forsätter Pakistan att utvecklas väl. Dock har det ökande bytesbalansunderskottet bekymrat marknaden alltmer. Underskottet för redovisningsårets (som löper från juli till juni) första 11 månader hamnade på -3,2% vilket lett till ökad oro för en depreciering av valutan. Valutareserven täcker fortfarande 4,5 månaders import, och förväntas öka i takt med nya investeringar och annonserade lån. För att mildra underskottet i handeln har regeringen höjt importtariffer men även infört andra protektionistiska åtgärder för att stimulera den inhemska produktionen. Inflationen i juni landade på 3,9% jämfört med 5% i maj, vilket minskar risken för räntehöjningar framöver.

Efter all time high tidigare i år har marknaden korrigerat omkring 15% och värderas nu till attraktiva 10 gånger den förväntade vinsten. Ett flertal bolag med starka affärsmodeller har trots lägre risk i tillväxtprognoserna eller lägre känslighet för den politiska utvecklingen fallit 20-25%, vilket i våra ögon ökar möjligheterna för ett bra köptillfälle. Marknaden i stort är dock fortsatt avvaktande och inväntar utfallet av JIT. Juli kommer således bli en spännande månad, inte bara för börsen, men kan även få stor inverkan på den inhemska politiken. Att politiska ledare ställs till svars för sina handlingar kan leda till ett mycket öppnare och bättre affärsklimat med bättre transparens och ökad effektivitet.

Fonden

Fonden backade 9,8%, sämre än jämförelseindex som föll 9%. Besvikelsen över de uteblivna inflödena i samband med MSCI-uppgraderingen fortsatte, vilket tillsammans med nervositet inför slutsatserna av JIT resulterade i kraftiga säljflöden i marknaden. Bidragande till underavkastningen relativt index var våra exponeringar inom hälsovård och IT-bolag, medan fonden tjänade relativt index på undervikter i energi- och kraftaktier. Fonden minskade sin exponering mot banker, energi-, IT- samt konsumentbolag och ökade istället inom cement och försäkring.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec