17
aug
2017
Pakistan
Månadskommentar – juli

Marknaden

MSCI Pakistan Net (SEK) föll 10,3% under juli jämfört med MSCI Emerging Markets Net (SEK) vilket steg med 2,1%. Den svenska kronan stärktes nästan 4% under månaden vilket bidrog till nedgången. Politisk osäkerhet och oro för valutan höll investerare borta från marknaden där vi såg den genomsnittliga dagsomsättningen sjunka till USD 91m medan utlänningar var nettosäljare med USD 38m.

Högsta domstolen utfärdade en dom i Panamagate-målet vilket resulterade i diskvalificering av premiärminister Nawaz Sharif. Något överraskande, och positivt, accepterade PML (N) beslutet och risken för konfrontation dämpades. Regeringspartiet PML-N använder nu domen i vad som får betraktas som en tidig valkampanj (valet hålls enligt plan våren 2018) där tidigare premiärminister Nawaz Sharif framställs som en politisk martyr emedan National Bureau of Accountability (NAB) fortsätter att undersöka Sharif-familjens tillgångar och hur dessa införskaffats.

Vi såg också en viss volatilitet i växelkursen när rupeen den 5 juli plötsligt föll 3%. Detta var kortlivat efter att finansministeriet samlat de största bankerna och merparten av nedgången återtogs följande dag. Det finns dock en viss oro kring det stigande underskottet i bytesbalansen som nu nått 4% av BNP. Med tanke på den högre ekonomiska aktiviteten har importen av t.ex. maskiner och energi ökat kraftigt. Men vi noterar också att repatrieringar (pakistanier boende utomlands som skickar tillbaka pengar) har minskat något, mycket på grund av svagare flöden från Mellanöstern. Under normala omständigheter skulle bytesbalansunderskottet vara mindre oroande. Det finns sedan länge konsensus på marknaden att rupeen bör försvagas 10-15% efter tre års stabilitet jämfört med USD. Det här är inget nytt. De senaste 20 åren har rupeen i genomsnitt försvagats 4-5% om året, något som inte hindrat aktiemarknaden från att vara en av världens bästa aktiemarknader under perioden. Som vi tidigare påpekat har mer än 50% av bolagen i index mer att vinna på en depreciering än vad de har från en status quo. Detta gäller till exempel energi och kraftsektorn (prissättning i USD), textilier och IT (hög exportandel) men även bank & finans (gynnas av högre räntor).

Under förutsättning att en försvagning av valutan sker som en del av en mer långsiktig ekonomisk plan är vi således ej oroliga. Givet de senaste månaderna av osäkerhet om vem som ska sköta landet innebär det dock att investerare blir nervösa. Om mindre än ett år är det val och vi förväntar oss att valkampanjerna gradvis sätter igång. Regeringen kommer sannolikt att stegvis öka utgifterna för utveckling och sociala projekt precis som tidigare valår i en strävan att behålla förtroendet hos väljarna. Den politiska temperaturen kommer gå upp och ner de kommande sex månaderna men i slutändan väntar vi oss ett rationellt utfall. I det korta perspektivet går vi nu in i resultatsäsong och marknaden kommer ta viss vägledning från rapporterna som väntas framöver.

Fonden

Fonden föll med 5,9% (SEK) under juli jämfört med MSCI Pakistan Net (SEK), som föll med 10,3%. Våra undervikter i bank & finans samt basindustri var främsta anledningen till fondens relativt bättre utveckling. Dessutom gav våra positioner inom IT-sektorn ett gott bidrag under juli. I den negativa vågskålen återfanns undervikten i energi. Inga större förändringar gjordes i fonden under juli.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec