4
maj
2016
Nyheter, Rapporter
Tundra kommentar: MSCI-uppgradering, marknadsuppdatering samt resedagbok.
  • I juni kommer MSCI ta ett beslut om huruvida Pakistan skall uppgraderas till Emerging Markets status eller förbli i kategorin Frontier Markets. Vi tror chanserna är goda för ett positivt utfall och att detta ej är diskonterat i aktiemarknaden i nuläget.
  • De senaste två åren har varit tuffa för Frontier Markets (och Emerging Markets). Vi ger vår syn på vad som hänt och var vi tror att vi är i investeringscykeln just nu.
  • Vi avslutar utskicket med den första delen av vår senaste reseberättelse, passande nog från Pakistan. I första delen besöker vi Lahore där vi framförallt träffade bolag från den snabbt växande servicesektorn.

Som ni kommer att notera är texterna skrivna på engelska. Framöver kommer analysmaterial och extrautskick enbart publiceras på engelska (månadsbreven kommer dock även fortsättningsvis att produceras på svenska). Den 10 maj släpper Tundra en pressrelease som tydliggör varför. Vi hoppas att ni med intresse av våra texter är bekväma med att läsa samma texter på engelska men vi uppskattar feedback från er i denna frågan.

Läs mer här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec