19
sep
2017
Nyheter, Pakistan, Rapporter, Sustainable
Tundra Kommentar – Pakistan: vart är aktiemarknaden på väg?

Sedan toppen i aktiemarknaden i mitten på maj 2017 föll MSCI Pakistan Net TR (SEK) närmare 40% till botten den 7 september. Det är naturligt att investerare därmed ställer sig frågan huruvida detta innebär ett köptillfälle eller om det enbart är starten på en större nedgång. I denna rapport diskuterar vi de faktorer som i våra ögon varit drivande i nedgången och vi diskuterar sedermera vad som potentiellt kan innebära att aktiemarknaden, mer långvarigt, vänder uppåt igen.

Det som inledde som politisk osäkerhet har utvecklats till oro för en kommande devalvering. I våra ögon är denna oro svår att motivera ur ett fundamentalt perspektiv och vi försöker förklara varför så är fallet.

  • I våra ögon har aktiemarknaden mer än väl diskonterat potentiella negativa effekter av en devalvering.
  • Baserat på vår analys av potentiella effekter på börsnoterade bolag konstaterar vi att en devalvering bör få en marginellt positiv effekt på aktiemarknaden som helhet, och detta är innan eventuella motåtgärder (såsom t.ex. prishöjningar) från pakistanska bolag.
  • Aktiemarknadens värdering har sjunkit från som högst P/E 11 till idag närmare P/E 8. Detta är en väsentligt större nedgång i värderingsmultiplar än vad de teoretiska effekterna på avkastningskrav indikerar (6-7%).
  • Detta sagt bör man ha respekt för det faktum att den politiska oron och dess potentiella implikationer för ekonomins utveckling behöver adresseras. I våra ögon anser vi att den enskilt starkaste signalen för en bättre aktiemarknad är när investerare kan ana vilket parti som leder landet efter valet 2018 (preliminärt i juli/augusti). Detta kan inträffa så tidigt som i november, mer sannolikt under januari-februari 2018 och senast senvåren 2018.
  • Även om vi har svårt att förklara nedgången utifrån fundamentala faktorer konstaterar vi att den osäkerhet som drivit nedgången kan finnas kvar ytterligare ett tag och därmed riskerar att pressa aktiemarknaden ytterligare. Den historiskt låga värderingen innebär dock att en väsentlig ytterligare nedgång är svår att motivera.
  • Potentiella “svarta svanar” (oväntade nya väsentligt negativa faktorer) skulle kunna vara i det fall lokala aktiefonder får kraftiga utflöden alternativt om Pakistans relation med USA på ett väsentligt sätt försämras.

Den pakistanska aktiemarknaden har varit en av världens bästa aktiemarknader under de senaste tjugo åren, trots minst sagt svåra omständigheter. Vi argumenterar slutligen att trots den nuvarande osäkerheten och fortsatta risken för nedgångar på kort sikt, så ter sig förutsättningarna för aktiemarknaden de kommande tjugo åren väsentligt bättre idag än de var 1997.

Läs hela rapporten här (ENG).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec