23
feb
2017
Nyheter, Rapporter, Sustainable
Tundra Hållbarhetsrapport 2016

I den här årsrapporten beskriver vi vårt hållbarhetsarbete under året som gick.

Tundras ESG-process utgår ifrån internationella principer om ansvarsfulla investeringar, och har varit en central del sedan starten. För att betona vårt engagemang och formalisera våra ambitioner inom hållbarhetsarbetet har vi utökat våra samarbeten och undertecknat globala initiativ. Vi stöttar FNs Global Compact och är angelägna om att fortsätta arbeta enligt riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Tundra avser också att arbeta mot FNs globala mål för hållbar utveckling, och integrera samtliga aspekter som är relevanta för vår verksamhet och vårt ESG-arbete. Tundra har signerat PRIs principer för ansvarsfulla investeringar – grundprinciper som vi arbetar aktivt med att väva in i våra strategier och investeringar.

Dessutom har vi valt att stötta CDP, Carbon Disclosure Project, – ett internationellt samarbete som syftar till att öka trycket på företag att redovisa sin klimatpåverkan och att göra globala kartläggningar på området.

Ett annat nytt samarbete är med vår externa screening expert, Sustainalytics, i en ansats där vi intensifierar våra satsningar inom ESG och introducerar screening av normöverträdelser för alla våra fonder. För fonden Tundra Sustainable Frontier har vi skärpt kraven ytterligare och exkluderar nu bolag som är involverade i utvinning av fossila bränslen, eller produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen. Vi breddar kontinuerligt vårt nätverk av NGOs och forskare.

Engagemang är nyckeln. Vi har en stark tilltro till att förändring är möjlig och vår ambition är att påverka utvecklingen på alla de marknader där vi investerar. Det är endast möjligt genom ett aktivt ägande, lokal närvaro och stora nätverk med representanter från samhällets olika skikt. Vi tror att hållbarhetsanalysen är en viktig del i investeringsprocessen. Det återspeglar Tundras syn på hållbarhet.

Läs hela rapporten här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec