14
sep
2017
Nyheter, Pakistan, Rapporter, Sustainable
Tundra case – Aisha Steel

Aisha Steel Mills Limited (ASML), ett innehav i tre av Tundras fonder, representerar ett välskött medelstort bolag inom stålindustrin i Pakistan.

Den här rapporten belyser globala aspekter av vatten, energi och arbetsvillkor inom järn- och stålindustrin och beskriver därefter Pakistans stålindustri utifrån ett ESG-perspektiv. Bilden som tecknas visar på stränga miljölagar som övervakas av myndigheten Environmental Protection Agency (EPA), men identifierar samtidigt luckor vad gäller implementering av dessa lagar hos lokala fabriker och bolag. Återkommande klagomål handlar om försämrad luft, vattenföroreningar och avloppsdumpning. Villkoren för arbetare är ofta dåliga med bristande åtgärder för hälsa och säkerhet och uteblivna löner.

ASML har potential att snabbt kunna expandera i takt med en ökad efterfrågan på stål och en gynnsam ekonomisk situation i Pakistan. Vad gäller ESG är ASML i processen att erhålla två ISO Certifieringar (ISO 9001 och ISO 14 000). Bolaget har implementerat ett tydligt program för arbetares hälsa och säkerhet, de stödjer initiativ inom utbildning och utveckling för anställda, de har ett mentorsprogram för kvinnliga ingenjörer och konkurrenskraftiga rekryteringsprocesser. ASML är också engagerade i olika filantropiska aktiviteter inom sjukvård, utbildning och humanitärt bistånd.

Läs hela rapporten här (ENG).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec