17
maj
2017
Nyheter, Pressmeddelanden
Pressmeddelanden: Gunilla Carlsson och Cecilia Seddigh invalda i Tundras styrelse

Två nya ledamöter har valts in i Tundra Fonders styrelse. Det är Gunilla Carlsson, f d biståndsminister, och Cecilia Seddigh, med mer än två decenniers erfarenhet från den internationella fond- och försäkringsbranschen, som numera är en del av frontiermarknadsspecialistens styrelse.

På Tundra Fonders årsstämma den 16 maj invaldes Gunilla Carlsson och Cecilia Seddigh i fondbolagets styrelse. Gunilla Carlsson var biståndsminister 2006-2013 och dessförinnan EU-parlamentariker 1995-2002. Hon har utöver detta haft en rad politiska uppdrag, däribland vice ordförande i Riksdagens utrikesutskott.

-Frontiermarknaderna befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas och Tundras satsning på hållbara investeringar i dessa ekonomier är viktig, säger Gunilla Carlsson i en kommentar.

Gunilla Carlsson, Jon Scheiber (vd) och Cecilia Seddigh

Ny styrelseledamot är också Cecilia Seddigh med mer än två decenniers erfarenhet från flera internationella fond- och försäkringsbolag inklusive Skandia under den internationella expansionen av Skandia AFS och Skandia Global Funds. Cecilia Seddigh har i flera år varit styrelseledamot i Swesif, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar, styrelseordförande i UpHigh AB, som bedriver konsultverksamhet inom hållbarhetsfrågor, och är grundare av Sparplatsen Sverige AB, ett fintechbolag verksamt inom robotrådgivning baserad på artificiell intelligens, AI.

-Tundras fördjupning inom hållbar fondförvaltning i nya ekonomier är unik och ligger helt rätt i tiden, menar Cecilia Seddigh.

Tundras nya styrelse utgörs av Göran Lindholm, Per Axman, Anders Böös, Gunilla Carlsson, Johan Elmquist, Mattias Martinsson, Erik Saers och Cecilia Seddigh.

-Genom Gunilla och Cecilia tillförs Tundras styrelse ytterligare internationell kompetens inom hållbarhetsfrågor och produktutveckling, säger Göran Lindholm, styrelseordförande i Tundra.

För mer information: www.tundrafonder.se

Göran Lindholm, Styrelseordförande Tundra Fonder

goran.lindholm@omsen.ax Telefon: +358 45 7052 9779


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec