page

Tundra Fonder

Tundra är en svensk fondförvaltare specialiserad på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna. Frontier markets innefattar länder som Vietnam, Nigeria, Pakistan och Sri Lanka – länder som i många fall toppar den globala tillväxtligan och som har goda möjligheter att bli framtidens Indien eller Kina.Tundra har ett av världens största förvaltar- och analysteam dedikerat till frontier markets.

Läs mer

TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND

”I Nigeria, Pakistan, Vietnam och Bangladesh bor det fler människor än i EU men det samlade börsvärdet är mindre än hälften av Stockholmsbörsens”

Läs mer

Aktiv förvaltning

Tundra Sustainable Frontier Fund A
Aktiv andel: 82%

*Per 8 juni 2018
Nyckeltalet Aktiv andel, Active share på engelska, används för att ge en bild av hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Anges i procent. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse.

Läs mer

Tundra Frontier Africa

I Afrika bor det 1 100 miljoner människor med en genomsnittsålder på 20 år. År 2050 har antalet invånare fördubblats vilket driver på efterfrågan av såväl konsumentprodukter som infrastruktur.

Läs mer

INVESTERINGS-TEAM

På Tundra har vi ett av världens största förvaltar- och analysteam dedikerat till frontier markets. Det reflekteras också i våra fonders goda resultat. Vi förvaltar våra fonder från Stockholm med stöd av våra analyskontor i Karachi, Pakistan och Ho Chi Minh City, Vietnam.

Läs mer

Varför frontier markets?

Vi fokuserar på frontier markets för att vi ser stora möjligheter inom tillgångsklassen under lång tid framöver. 30% av världens befolkning bor i dessa länder och den ekonomiska tillväxten är väsentligt högre än i den utvecklade delen av världen. En ung, arbetsvillig befolkning i kombination med hög produktivitetsutveckling skapar ett mycket intressant investeringsklimat.

Läs mer

Tundra
Frontier Africa

9
Aug
Månadsdata Nyheter Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JULI 2018 
9
Aug
Månadsdata Nyheter Sustainable
MÅNADSDATA SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018 
9
Aug
Månadsdata Nyheter Pakistan
MÅNADSDATA PAKISTAN – JULI 2018 
9
Aug
Afrika Månadsdata Nyheter
MÅNADSDATA FRONTIER AFRICA – JULI 2018 
9
Aug
Månadsbrev Nyheter Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2018 
9
Aug
Månadsbrev Nyheter Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018 
9
Aug
Månadsbrev Nyheter Pakistan
MÅNADSKOMMENTAR PAKISTAN – JULI 2018 
9
Aug
Afrika Månadsbrev Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2018 
30
Jul
Afrika Nyheter Sustainable
Tundra Case: Access Bank PLC, Nigeria 
4
Jul
Månadsdata Nyheter Vietnam
MÅNADSDATA VIETNAM – JUNI 2018 

 

KURSUTVECKLING FÖR VÅRA FONDER
Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Frontier Africa A 75.05 SEK 0.7 -5.8 10.6 27.8 -6.2 -25.0 15 Aug 2018
Tundra Sustainable A 203.15 SEK 0.4 -3.6 7.8 20.2 31.1 103.2 15 Aug 2018
Tundra Pakistan A 248.51 SEK 1.2 -2.7 -0.1 -19.6 -20.9 148.5 15 Aug 2018
Tundra Vietnam A 200.63 SEK -0.6 -6.2 5.7 28.9 48.1 100.6 15 Aug 2018

 

Tundra
Frontier Africa

Tundra
Sustainable Frontier

Tundra
Pakistan

Tundra
Vietnam

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:
08-55 11 45 70


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec