page

TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND

Per den 6 november fusionerades Tundra Frontier Opportunties och Tundra Sustainable Frontier och de sammanlagda tillgångarna förvaltas nu under namnet Tundra Sustainable Frontier Fund.

Läs mer

Tundra Frontier Africa

I Afrika bor det 1 100 miljoner människor med en genomsnittsålder på 20 år. År 2050 har antalet invånare fördubblats vilket driver på efterfrågan av såväl konsumentprodukter som infrastruktur.

Läs mer

Aktiv förvaltning

Tundra Sustainable Frontier Fund A
Aktiv andel: 89.4%

*Per 8 mars 2018
Nyckeltalet Aktiv andel, Active share på engelska, används för att ge en bild av hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Anges i procent. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse.

Läs mer

Tundra Fonder

Tundra är en svensk fondförvaltare specialiserad på frontier markets, de nya tillväxtmarknaderna. Frontier markets innefattar länder som Vietnam, Nigeria, Pakistan och Sri Lanka – länder som i många fall toppar den globala tillväxtligan och som har goda möjligheter att bli framtidens Indien eller Kina.Tundra har ett av världens största förvaltar- och analysteam dedikerat till frontier markets.

Läs mer

INVESTERINGS-TEAM

På Tundra har vi ett av världens största förvaltar- och analysteam dedikerat till frontier markets. Det reflekteras också i våra fonders goda resultat. Vi förvaltar våra fonder från Stockholm med stöd av våra analyskontor i Karachi, Pakistan och Ho Chi Minh City, Vietnam.

Läs mer

Varför frontier markets?

Vi fokuserar på frontier markets för att vi ser stora möjligheter inom tillgångsklassen under lång tid framöver. 30% av världens befolkning bor i dessa länder och den ekonomiska tillväxten är väsentligt högre än i den utvecklade delen av världen. En ung, arbetsvillig befolkning i kombination med hög produktivitetsutveckling skapar ett mycket intressant investeringsklimat.

Läs mer

Tundra
Frontier Africa

View on Facebook
21
Mar
Facebook

Overpacked conference ended ..

View on Facebook
20
Mar
Facebook

KSE 100 rallied 1.9% today a..

View on Facebook
20
Mar
Facebook

Off to Geneva for two days o..

20
Mar
Nyheter Sustainable
Highlights: CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum 2018 
13
Mar
Nyheter Tundra i Pressen
Daily Mirror, Sri Lanka: ”Sri Lanka is a big bet for us,” says Tundra Fonder 
13
Mar
Nyheter Tundra i Pressen
Financial Times, Sri Lanka: CSE-Tundra Fonder Sustainability Forum Highlights Importance of ESG Analytics 
13
Mar
Nyheter Tundra i Pressen
Daily News, Sri Lanka: bevakade vår hållbarhetskonferens i Colombo den 5 mars 
13
Mar
Nyheter Tundra i Pressen
Business Recorder: Kontinuitet är nyckeln för Pakistans framtida utveckling: intervju med Tundras Jon Scheiber 

 

KURSUTVECKLING FÖR VÅRA FONDER
Fund Nav Currency 1D % 3M % YTD % 1Y % 3Y % START Date
Tundra Frontier Africa A 74.06 SEK 0.1 8.4 9.2 35.2 -11.9 -25.9 21 Mar 2018
Tundra Sustainable A 206.47 SEK 0.0 8.7 9.6 20.5 28.8 106.5 21 Mar 2018
Tundra Pakistan A 264.94 SEK 0.4 9.2 6.5 -28.6 -7.4 164.9 21 Mar 2018
Tundra Vietnam A 223.18 SEK 0.6 17.7 17.6 40.2 63.1 123.2 21 Mar 2018
Tundra Sustainable E 194.35 NOK -0.1 2.6 3.2 18.2 - 24.0 21 Mar 2018

 

Tundra
Frontier Africa

Tundra
Sustainable Frontier

Tundra
Pakistan

Tundra
Vietnam

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder.

Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer:

08-55 11 45 70


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Kundgrupp / Investortype: