7
nov
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – OKTOBER 2019

FONDEN

Fonden föll med 2,6% (SEK) i oktober sämre än jämförelseindex som backade 2,3% (SEK). Marknaden handlades i sidled i brist på triggers och osäkerhet kring handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Fondens övervikt i material (Hatien 1 Cement, Hoa Sen Group) och innehav i dagligvaror (Kid Foods) fungerade bra och bidrog positivt till den relativa utvecklingen. Hatien 1 Cement redovisade ett bättre resultat än förväntat under tredje kvartalet (vinsten + 82,2% jmf med samma kvartal 2018) och direktavkastningen är högre än 7%. Hoa Sen-gruppen gynnas mest av den antidumpningsskatt som regeringen ålagt galvaniserade stålplåtar från Kina och Sydkorea. Kidos Foods steg då bolaget genomförde återköp av egna aktier samtidigt som kvartalsrapporten var stark.

Fondens off-benchmark-innehav inom bank & finans (VNDirect Securities, SSI Securities) och fastigheter(Dat Xanh Group, LDG Investment) bidrog negativt relativt index. Under månaden har vi ökat exponering inom fastigheter och finansiella tjänster (främst banker), och samtidigt minskat exponeringen mot industrivaror och energi.

MARKNADEN

I oktober sjönk marknaden 2,3% (SEK) jämfört med MSCI Frontier Markets xGCC (SEK), som föll 0,9% och MSCI Emerging Markets (SEK), som steg 2,4%. Utländska investerare var nettosäljare till ett värde av USD 62m medan den genomsnittliga dagliga omsättningen på börsen uppgick till USD 183m.

De flesta företagsresultat redovisades i oktober och där bank- och fastighetssektorn visade bättre resultat än förväntat. En majoritet av bankerna visade en hög tvåsiffrig tillväxt i vinst tack vare stigande utlåning och en ökade icke-räntebärande intäkter. Den ökade utlåning hjälptes av att centralbanken, State bank of Vietnam, ökade kreditkvoterna för banker som klarar Basel II-kraven. Stigande handel och ökade investeringar bidrog till ökningen av av de icke-räntebärande intäkterna.Fastighetssektorn visade på bättre resultat efter ökad aktivitet i Ho Chi Minh-staden då flera regel-flaskhalsar tagits bort. VinGroup (ledande fastighetsutvecklare i Vietnam) hade en redovisade en vinsttillväxt på mer än 50%.

Andra storbolag, såsom FPT Corporation, Mobile World Group och Vietnam Airlines uppvisade också en tvåsiffrig vinsttillväxt. Utvecklingen hos konsumentbolagen (Vinamilk, Masan Group) och ståltillverkarna (Hoa Phat Group, Hoa Sen Group) var mer blygsam på grund av lägre marginaler och kostnadstryck.

Ministeriet för industri och handel (MoIT) införde officiellt en femårig antidumpningstull på färgbelagda stålprodukter från Sydkorea och Kina. Tullarna varierar från 2,5% till 34,3% för import från Kina, respektive 4,7% till 19,2% från Sydkorea.

Utbetalda utländska direktinvesteringar var fortsatt robusta och uppgick till USD 16,2 mdr +7,4%  å/å, medan registrerade utländska direktinvesteringar minskade 15% y/y till USD 18,3 mdr. Regeringen förväntar sig att några större projekt kommer att komma in under det fjärde kvartalet. Inflationen i oktober visade på 2,2% prisökning  jämfört med förra året. Exporten i oktober var oförändrad på grund av lägre leveranser av Samsungs mobiltelefon Galaxy Note 10, vilket resulterade i ett blygsamt handelsunderskott på USD 100m under månaden. Hittills i år är handelsbalansen fortfarande positiv, + USD  7 mdr. PMI minskade till 50 under månaden, vilket indikerar oförändrad aktivitet i tillverkningssektorn jämfört med föregående månad. Vietnams PMI har legat över tröskelnivån på 50 de senaste 46 månaderna i följd. Eventuell avmattning framöver måste bevakas eftersom det är en ledande indikator på produktion/efterfrågan och sysselsättning i tillverkningssektorn.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Chau Le besöker Kido Frozen Foods.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec