6
dec
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – NOVEMBER 2019

FONDEN

Fonden sjönk 3,2% (SEK) i november sämre än jämförelseindex som bacakde 2,2% (SEK). Våra off-benchmark-satsningar inom banker (Vietinbank & Sacombank) och fastigheter (Dat Xanh Group & LDG Investment) var de främsta relativa underpresterarna för fonden. Utländska placerare var storsäljare i bankerna och nya utlåningsbegränsningar till fastighetsbolagen skapade säljtryck, som sedan förstärktes av överbelåningsförsäljningar. En annan negativ bidragsgivare var IT-bolaget FPT Corp, där fonden har en stor position, som föll efter att ha nått 12-årshögsta i kombination med att en s.k. FOL ETF (som gör det möjligt för utländska investerare att ta exponering mot bolaget som annars fyllt sin utländska kvot) godkändes. Fondens undervikt i dagligvaror (Masan & Vinamilk) bidrog positivt relativt index. Sektorn var den sämsta under november på grund av svag försäljningsökning (låga ensiffrig) och marginalpress på grund av konkurrens.

Inga förändringar gjordes i fonden under november.

MARKNADEN

Aktiemarknaden i Vietnam sjönk 2,2% (SEK) under månaden, sämre än MSCI Emerging Markets och MSCI Frontier Markets xGCC (SEK), vilka sjönk 1,2 respektive 1,4%. Fortsatt utländskt säljtryck och överbelåningsförsäljningar från lokala privatkunder bidrog till den svaga utvecklingen på marknaden. Utlänningar var nettosäljare till ett belopp av ~ USD 40m. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till USD 206m, en ökning med 12% jämfört med månaden innan. Fastigheter var en av de sämsta sektorerna eftersom centralbanken ålade bankerna att minska låneexponeringen mot fastighetsbolagen samt av vinsttagande i FOL-aktier som gått starkt under tidigare månader i väntan på godkännande av FOL ETFer.

I och med anpassningen till Basel II-regler utfärdade centralbanken, State Bank of Vietnam, nya direktiv för banker som inte uppfyller kraven, till exempel 1) Minska andelen kortfristiga lån som används för att finansiera längre löptidslån till 30% från 40% och 2) Ökad riskfaktor för konsumentlån för fastigheter till 150% vid beräkning av Capital Adequacy Ratio (CAR). Eftersom många privata banker redan uppfyller Basel II-standarderna, är den negativa effekten av direktivet begränsad till ett fåtal banker. SBV bad också alla banker att sänka konsumenternas kontantlån till maximalt 30% av låneboken senast i januari 2024 , men samtidigt ökar kvoten för lån/insättningar (LDR) till 85% från nuvarande 80%. Ambitionen från SBV är framförallt att minska utlåningen till privatpersoners fastighetsköp  för att undvika en kris om Vietnams sektorn mattas av. Å andra sidan beslutade SBV att sänka räntetaket för kortfristiga inlåning och likviditetsauktioner (OMO) med 0,5%-enheter för att stimulera den ekonomiska tillväxten. Flera banker har sänkt utlåningsräntorna som ett resultat.

Den makroekonomiska bilden är delad, tillverkningssektorns inköpschefsindex (PMI) steg något till 51 från 50 i oktober, vilket indikerar en förbättring av produktionen och nya order. Utbetalda FDI ökade med 6,8% under årets första 11 månader till USD 17,6 mdr, medan registrerade FDI minskade med 11,4% till USD 20,5 mdr. Fastighetssektorn stod för den största avmattningen av registrerade FDI på grund av mättnad i tillverkningssektorn. Inflationen i oktober steg med 3,5% jämfört med samma period förra året. Vietnam uppvisade ett hälsosamt handelsöverskott på USD 9,1 mdr under årets första 11 månader, exporten ökade med 7,8% till USD 241 mdr och Vietnams totala handel (import+export för helåret kommer sannolikt att överstiga USD 500 mdr för första gången, nästan 200% av BNP.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundra närvarar vid en företagspresentation av textilbolaget TNG Investment.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec