7
apr
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MARS 2020

FONDEN

Fonden föll med 23,6% (SEK) i mars jämfört med jämförelseindex som sjönk med 20,9% (SEK). Snabbt ökande virusfall globalt ledde till en kraftig nedgång i Vietnam i linje med globala marknader. Fondens exponering är överviktad mot mid-caps som tenderar att utvecklas sämre i sådana marknader och fonden kunde därför inte kunde hålla jämna steg med jämförelseindex under andra halvan av mars. Fondens övervikt inom Sällanköpsvaror (Phu Nhuan Jeweley och Danang Rubber) och Material (Hoa Sen och Hatien 1 Cement) bidrog negativt till fonden relativt jämförelseindex. Dessutom såldes off-benchmark-satsning i informationsteknologi, FPT Corp, hårt i marknaden trots att bolaget tillhör de minst drabbade av utegångsförbud och dylikt. Däremot har fondens undervikt i fastigheter (Vingroup-relaterade bolagen), Dagligvaror (Vietnam Dairy och Thanh Thanh Cong) och Industrivaror (Vietjet Aviation) bidragit positivt relativt index under månaden.

I mars minskade fonden sin exponering inom Bank & Finans samt Materialsektorn.

MARKNADEN

Vietnams aktiemarknad föll med 21% (SEK) jämfört med en nedgång med 13% (SEK) och 19% (SEK) för MSCI Emerging Markets respektive MSCI Frontier Markets xGCC. Den genomsnittliga dagsomsättningen på börsen minskade med 10% till USD 162m och utlänningar var fortsatt nettosäljare till ett värde av USD 372m i mars.

Vietnam följde den globala marknadstrenden med fortsatt pessimism och rädsla för en långvarig ekonomisk avmattning. Vietnam är (enligt officiella data) ett av de minst virus-drabbade länderna med endast 233 rapporterade smittade och noll dödsfall, men vi vet inte hur många personer som testats och om det finns några bortfall i data från regeringen. Vietnams största handels- och turistländer är två av de som drabbades först och mest av COVID-19, Kina och Sydkorea, så antalet ser ut att vara väldigt lågt. Vietnam inledde två veckors landsomfattande utegångsförbud från 1 till 15 april, där endast viktiga tjänster tillåts vara öppna (t.ex. matbutiker, banker och sjukvård). Med få undantag förbjuds alla internationella resenärer att komma in i landet, och även inrikesflyget har minskat avsevärt under perioden. Tåg mellan Hanoi och HCMC är också begränsade till två per dag.

Preliminära indikatorer för mars tyder på en ekonomisk avmattning. PMI, som är en ledande indikator på industriell aktivitet, sjönk till 42 under månaden (lägsta nivån på sex år). Industriproduktionsindex minskade med 5% år/år jämfört med en genomsnittlig tillväxt på 10,1% under de senaste tre åren. Registrerade direktinvesteringar sjönk med 20% till USD 8,6 mdr medan faktiska direktinvesteringar minskade med 6% till USD 3,8 mdr. Preliminär data visar dock att Vietnam lyckas få ett överskott i bytesbalansen trots att handeln minskat. Vietnamesiska Dongen tappade -0,7% mot USD den sista veckan i mars (-2% hittills i år). Trots fallet är VND fortfarande relativt starkt jämfört med regionala länders valutor med tanke på den senaste tidens USD-förstärkning.

BNP under första kvartalet växte med 3,8% jämfört med samma period förra året, vilket är den lägsta tillväxten sedan 2011 under det första kvartalet. ADB har minskat Vietnams BNP-prognos för helåret till 4,8% från 6,9%, vilket ytterligare kan revideras nedåt om ekonomin inte har återgått till mer normala nivåer i juni.

För att stimulera ekonomin arbetar regeringen med stödpaket, som till exempel skattelättnader för berörda sektorer (som turism, transport, textil, hotell etc.), uppskov med ränta & amorteringar m.m. Paketet förväntas tillkännages under första halvan av april. Efter att ha sagt till bankerna att visa tålamod med låntagare i februari införde SBV ytterligare incitament och sänkte diverse räntor och tillförde likviditet genom andra penningpolitiska åtgärder.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Den internationella terminalen på Tan Son Nhat International Airport redan före nedstängningen.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec