4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MARS 2019

FONDEN

I mars steg fonden 2,1% jämfört med jämförelseindex, FTSE Vietnam Index TR (SEK), som steg 0,4%. Positivt bidrag erhölls från fondens övervikter i sällanköpsvaror (TNG Investment, Dry Cell & Storage Battery Company och Phu Nhuan Jewelry), material (Hoa Sen Group, Bim Son Cement) och Finans (Vietcombank). Dessutom bidrog några av våra off-benchmark-innehav som Kido Foods, FPT Corporation och Vietinbank positivt. Efter att ha haft några kvartal med dålig utveckling har Kido Foods fokuserat om genom att stärka sin produktportfölj och distributionssystem vilket sannolikt kommer att ge ökade marginaler framöver. Thai Nguyen Garment (textil) har gynnats av handels- kriget mellan USA och Kina när utländska köpare byter till andra marknader för att köpa textilprodukter. Vi tror att trenden sannolikt kommer att fortsätta eftersom arbetskraftskostnaderna i Vietnam är lägre än i Kina och Vietnams frihandelsavtal med EU, som sannolikt kommer att undertecknas i augusti 2019, kommer att hålla vietnamesiska produkter konkurrenskraftiga. FPT Corporation hade en stark resultatutveckling i huvuddelen av sin verksamhet. Dessutom börjar de senaste investeringarna i moderna IT-företag som AI-plattform, djupinlärning, molntjänster, IoT, Robotic Process Automation, etc. betala sig.

Vidare har vår undervikt i fastigheter (främst i Vingroup och Vinhomes) haft en negativ inverkan på fondens relativa utveckling då vår off-benchmark-innehav, Dat Xanh Group, gick dåligt under månaden efter tillkännagivandet på årsstämman om en nyemmission om 25% nya aktier istället för en förväntad utdelning. Fonden sålde under månaden några fastighetsaktörer och illikvida innehav.

MARKNADEN

Den vietnamesiska marknaden fortsatte sin uppåtgående trend under månadens första halva FTSE Vietnam Index TR (SEK) steg marginellt med 0,4% jämfört med en ökning på 1,3% i MSCI Emerging Markets och -1,5% i MSCI Frontier Markets xGCC. Oro över externa risker ökade dock under månadens andra halva när rubriker om den inverterade räntekurvan för amerikanska statsobligationer, vilket historiskt varit en signal om kommande lågkonjunktur. Lokala investerare sålde medan utländska investerare fortsatte öka sina positioner i Vietnam. Nettoinflödet från utländska investerare uppgick till USD 60m och den genomsnittliga dagsomsättningen var på USD 240m.

I samband med årsstämmorna i Vietnam presenterar de flesta bolagen mål för 2019. Det har inte lett till några större överraskningar förutom Hoa Phat Group, som gav ett väldigt konservativt mål för vinst (-22% år/ år) trots den stora ökningen av kapaciteten i och med starten av den nya fabriken i Dung Quat. Företaget spår lägre stålpriser och lägre bruttomarginal i år på grund av ökad konkurrens. Konglomeratert Vingroup vill ge ut 250 miljoner nya aktier till högst fem utvalda utländska institutionella investerare med en minsta affärsstorlek på VND 25 mdr (USD 1,07 mdr). Enligt uppgift är sydkoreanska SK Group sannolikt en av köparna. Pengarna skall användas för att finansiera de nya affärsområdena som Vinfast (biltillverkning), Vinsmart (smartphone), VinTech (IT), betala tillbaka skulder och öka rörelsekapitalet.

Makrostatistiken var fortsatt positiv, BNP-tillväxten för Q1 2019 rapporterades till 6,79%, vilket är högre än den ursprungliga prognosen på 6,58%. De flesta sektorer gick bra under första kvartalet, med undantag för gruvindustrin som sjönk med 2,2%. KPI i mars föll 0,21% jämfört med februari (2,63% år/år). Regeringen bestämde sig för att öka elpriset med 8,3% efter oförändrade tariffer i över två år. Detta leder troligen till en ökning av inflationen med omkring 0,3%-enheter under de kommande månaderna. Totalt annonserade utländska direktinvesteringar ökade under första kvartalet 2019 till 10,8 miljarder USD (+ 86,2% år/år), och faktiska utländska direktinvesteringar uppgick till 4,12 USD (+ 6,2% år/år). Utrikeshandeln summerades till USD 58,5 mdr och importen till USD 58 mdr under första kvartalet 2019, vilket innebär ett handelsöverskott på USD 536m. USA var den största importören av vietnamesiska varor till ett totalt värde av USD 13 mdr, medan Kina den största exportören till Vietnam till ett värde av USD 15 mdr. PMI i mars ökade något till 51,9 från 51,2 i februari och har därmed indikerat ekonomiska expansion (> 50) i 40 månader i sträck.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Företagsmöten under Vietnam Access Day – den största årliga investerarkonferensen i Vietnam.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec