5
jun
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2020

FONDEN

Fonden steg 8% (SEK) i maj jämfört med jämförelseindexet som steg med 9,3% (SEK). Den positiva utvecklingen på frontier- och mindre  tillväxtmarknader fortsatte under månaden, och Vietnam gick bättre än jämförbara marknader tack vare att affärsverksamhet och ekonomin återhämtade sig i en betydligt snabbare takt än globalt. Lokala investerare var nettoköpare.

Fondens övervikt i aktier utanför jämförelseindex i Material (Hoa Sen Group, Hatien cement), Informationsteknik (FPT Group) och Sällanköpsvaror (Phu Nhuan Jewelry) var de viktigaste alfa-generatorerna. Undervikt inom flygindustri (Vietjet) bidrog också positivt. På den negativa sidan bidrog undervikter i Fastigheter (Vingroup-aktier), Dagligvaror (Vina Milk) och övervikt inom Energi (Southern Gas trading) till underavkastningen under månaden.

Fonden minskade sin exponering i Material efter att sektorn har gått starkt och ökade istället exponering mot fastigheter som gått svagt och nu handlas till attraktiva värderingar relativt tillväxtutsikterna.

MARKNADEN

Vietnams aktiemarknad steg med 9,3% (SEK) i maj jämfört med +3,7% (SEK) i MSCI Frontier Markets xGCC och en nedgång med 3% (SEK) i MSCI Emerging Markets under samma period. Vi såg ökad aktivitet från främst lokala investerare och den genomsnittliga dagsomsättningen ökade med nästan 30% från förra månaden till USD 221m. Utlänningar var fortsatt säljare, om än i långsammare takt jämfört med de senaste tre månadernas genomsnitt. Utlänningar nettosålde för USD 39m i maj.

Överraskande nog är Vietnam ett av de minst påverkade länderna från COVID-19. Enligt den officiella statistiken hade Vietnam per den 31 maj 279 patienter under återhämtning av de totalt 328 rapporterade fallen och noll rapporterade dödsfall. Emellertid är omkring 8 000 personer under karantän och de flesta av dem är internationella ankomster som är skyldiga att stanna under karantän i 14 dagar. Regeringen tillät också öppnande av de flesta företag och publika platser. På gatorna konstaterar vi att livet verkar vara nästan tillbaka till situationen före COVID-19 och trafikstockningar är en regelbunden syn i huvudstäderna. Internationell turism har ännu inte öppnats och utfärdandet av visum är fortfarande inte möjligt, vilket förstås påverkar turismrelaterade företag.

Ekonomin visar tecken på återhämtning i en betydligt snabbare takt än väntat och är på väg att börja växa igen efter tre månaders kontraktion. I maj steg industriproduktionsindexet med 11,2% jämfört med månaden innan (dock -3% jämfört med maj 2019), främst drivet av tillverkningssektorn. Inflationen ökade med 2,4% i maj jämfört med maj förra året.

Den internationella handeln ökar också jämfört med de senaste månadernas massiva avmattning. Enligt preliminära uppgifter uppskattas maj månads export och import till USD 18,5 mdr (-15,5% jmf med maj 2019) och USD 19,4 mdr (- 16,3% jmf med maj 2019). Detta skulle innebära ett handelsunderskott på ~ USD 900m för maj. Handelsbalansen under de första fem månaderna av 2020 är dock fortfarande positiv på USD 2,3 mdr. Hittills under 2020 är USA fortfarande största exportdestinationen med USD 24,6 mdr (+8,2%) följt av Kina USD 16,3 mdr (+20,1%) och EU USD 12,9 mdr (-12%).

Utländska investeringar har ännu inte visat tecken på återhämtning. Utbetalda direktinvesteringar under de första fem månaderna av 2020 beräknas vara USD 6,7 mdr, -8,2% jämfört med samma period förra året. Vi tror inte på någon kraftig ökning den närmaste tiden. Rykten gör dock gällande att vi kan komma att se en gradvis öppning av gränserna mot utvalda länder i Sydostasien som utgör en stor andel av turismen och investeringarna i Vietnam inom de närmaste månaderna.

Eftersom Vietnam är en handelsledd ekonomi och välintegrerad i den globala handeln, kommer en minskning av lockdowns i Europa och USA sannolikt att förbättra ekonomin från tredje kvartalet i år. Vietnam är fortsatt ett av de länder som gynnas mest av den ökande klyftan mellan USA och Kina samt globala företags allt mer diversifierade produktion från andra länder än Kina.

En potentiell risk i Vietnam är valutarisken. Men med tanke på valutareserverens storlek och planerade utländska investeringar ser vi det inte som en stor risk idag, men lägre turistintäkter och långvariga reserestriktioner kan leda till ökad stress på sikt. Dessutom kan växelkursförändringar mellan USD och kinesiska valutan också tvinga State Bank of Vietnam att justera den vietnamesiska valutan för att skydda exporten.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Trafiken har tätnat efter lättnaderna av restriktionerna.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec