4
jul
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2019

FONDEN

Fonden föll med 3,6% i juni, bättre än jämförelseindex som backade med 4%. Vår undervikt i fastigheter (Vinhomes, Vingroup, Novaland) bidrog positivt till fondens relativa utveckling, eftersom sektorn påverkades negativt av förändringar i det legal ramverket i Ho Chi Minh City. Dessutom har vår undervikt i dagligvaror (främst i Vinamilk) också fungerat bra för fonden. På den negativa sidan bidrog vår övervikt i finans (VN Direct Securities, Vietinbank, Lien Viet Post Bank) och Material (Ha Tien 1 Cement, Hoa Sen Group) nedativt till fondens relativa utveckling. Med undantag för Vietcombank var bankaktier svaga på grund av oro över kapitalkraven till följd av utländska ägarbegränsningar. Aktier inom material-sektorn hade också det tufft på grund av den senaste tidens stigande priser för insatsvaror. Hög konkurrens inom cement- och stålsektorn gör det svårt för producenterna att fullt ut föra över kostnadsökningarna till konsumentledet. (alla förändringar i SEK)

Fonden investerade i ett nytt innehav, det ledande fastighetsbolag Vinhomes, som återupptog byggandet i Ho Chi Minh-staden efter att avgöranden i de rättsliga problem som orsakat förseningar av de flesta av projekten i staden under de senaste månaderna. Vinhomes (VHM) inledde försäljningar av lägenheter i av Vinhomes Grand Park-projektet i distrikt 9 och den första fasen av försäljningen såg mycket större intresse än vad som bjöds ut till försäljning.

MARKNADEN

Aktiemarknaden i Vietnam handlades i sidled under juni och oron för handelskrig samt USAs förbud mot Huawei sänkte humöret. De flesta investerare ser nervöst fram emot mötet mellan USAs och Kinas ledare i juni. Lokala investerare valde att minska exponeringen mot aktiemarknaden. Likviditeten minskade till USD 170m i genomsnittligt dagsomsättning. Marknaden slutade månaden på -4%, jämfört med +3,5% för MSCI Emerging Markets och -0,3% i MSCI Frontier Markets xGCC. Utländska investerare var dock nettoköpare till ett värde av USD 19,5m, främst via ETFer.

Covered Warrant (CW) produkter introducerades på marknaden i slutet av juni vilket fick stor uppmärksamhet av lokala investerare. Warranterna ger stor hävstång och lockarsärskilt privatkunderna på börsen. Sådana produkter har varit mycket populära i andra sydostasiatiska länder, såsom Thailand och Hong Kong. Än så länge vi bara sett ett fåtal warranter introduceras men intresset från lokala investerare är högt och förväntas göra att det ges ut många fler framöver.

MSCI tillkännagav att Kuwait kommer uppgraderas till Emerging Markets Index, vilket innebär att Vietnam blir vara den enskilt största marknaden i Frontier Markets Index. Den ökade vikten kommer sannolikt att leda till ökat intresse och mer flöden till de Vietnamesiska börserna.

EU och Vietnam undertecknade officiellt EU-Vietnam-frihandelsavtalet (EVFTA) och EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA) i Hanoi den 30 juni. Efter genomförandet av avtalen kommer 99% av importtullarna att tas bort, där 65% kommer att tas bort omedelbart och resten kommer gradvis att sänkas till noll inom 10 år. Detta bör gynna den vietnamesiska exporten över tid. Vietnam exporterade varor och tjänster för USD 42,5 mdr till EU samtidigt som de importerade till ett värde av  USD 13,8 mdr från regionen 2018. Förutom stora ekonomiska möjligheter erbjuder handelsavtalet också kunskapsdelning och ger möjlighet att förbättra sina arbetsförhållanden, säkerhet, miljöfrågor och konsumentskydd.

Makrostatistiken i juni gav en positiv bild. Trots tecken på avmattning i världsekonomin var Vietnams BNP-tillväxt för 2Q19 6,71% (mot 6,73% i 2Q18). Det visar på att tillväxtmålet för BNP 20190 på +6,6% till 6,8% som regeringen fastställt troligen kommer att uppnås. Inflationen i juni minskade något till +2.2% (+2,9% i maj) tack vare sjunkande bensinpriser. Åtagna utländska direktinvesteringar (FDI) minskade på grund av brist på stora projekt (jämfört med juni 2018), och totalt för första halvåret minskade åtagna FDI med 9,2% till USD 18,5 mdr. Utbetalda utländska direktinvesteringar  fortsatte emellertid att öka, +8% år/år till USD 9,1 mdr under 1H19. De flesta av FDI går tillverkningssektorn (71,2%), vilket förstärker utsikterna till att etablera Vietnam som nytt tillverkningscentrum i Sydostasien. När det gäller handeln uppgick exporten till 1H19 till USD 122,7 mdr (+ 7,3% år/år) jämfört med importen på USD 122,8 mdr (+ 10,5% år/år), vilket ledde till ett litet handelsunderskott på USD 34m. Juni PMI studsade tillbaka till 6 månaders höga 52,5 tack vare ökad orderingång och jobb.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Duc delar sin syn på marknaden på en konferens i Vietnam.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec