7
aug
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2020

FONDEN

Fonden föll med 10,5% (SEK) i juli jämfört med jämförelseindexet som sjönk med 8,7% (SEK). Under månaden stärktes den svenska kronan med 6,7% gentemot USD vilket skapar merparten av fondens negativa avkastning. Lokala investerare fick panik när nyheten om nya fall av COVID-19 kom i slutet av månaden. Rädslan för en andra våg var påtaglig.

Många företag rapporterade sina kvartalsresultat under månaden. De flesta av företagen såg sina intäkter minska under kvartalet, men förutom inom energi- och kraftsektorerna uppvisade många företag positiv vinstutveckling. Lägre globala oljepriser och låg industriell aktivitet under andra kvartalet drabbade energisektorn. Tjänstesektorn såg också en minskning av intäkterna eftersom lockdowns och minskad köpkraft skadade konsumtionen. Fondens övervikt inom Sällanköpsvaror (Danang Rubber and Phu Nhuan Jewellery), Material (Bim Son cement, Hatien 1 Cement och Hoa Sen Group) och Energi (Southern Gas och CNG Vietnam) var de största negativa bidragsgivarna relativt index under månaden. Trots att banksektorns lönsamhet ökade under andra kvartalet, gjorde oron inför en framtida ökning av nödlidande lån att investerare sålde ner aktierna. Vår övervikt i Military Bank och Vietnam JS Commercial bank bidrog därmed också till den negativa relativa utvecklingen. Vår undervikt i indextunga Dagligvaror (VinaMilk), flyg (Viet Jet-Airline) och fastigheter (Vingroup) gav positiv relativ avkastning i juli.

Inga större förändringar gjordes i fonden under juli.

MARKNADEN

Vietnams aktiemarknad föll med 8,7% (SEK) jämfört med en nedgång på 6,2% (SEK) i MSCI Frontier Markets xGCC och en ökning med 1,6% (SEK) i MSCI Emerging Markets. Det genomsnittliga dagligabörsomsättningen uppgick till USD 228m och utländska investerare nettosålde till ett värde av USD 24m.

Upptäckten av nya COVID-19-patienter i Da Nang under slutet av månaden fick stort genomslag bland lokala investerarna. De nya fallen av smittade skylls en grupp olagliga kinesiska immigranter i Da Nang. Vietnam har, enligt officiell statistik, varit smittofritt från COVID-19 de senaste månaderna, men nu har landet rapporterat över 650 fall och 8 dödsfall.

Preliminär statistik ger en blandad bild av det ekonomiska läget i landet. För att stimulera konsumtionen ökade regeringen takten i sina investeringar med 52% i juli jämfört med juli förra året. Detaljhandeln ökade med 3,3% i juli jämfört med juni (och +4,3% jämfört med förra året) och inhemska turismintäkter ökade med 29,6% jämfört med juni (men minskade med 60% jämfört med förra året). Industriproduktionen minskade marginellt med 1,1%. Inköpschefsindex (PMI) sjönk till 47,6 i juli från 51,1 i juni, vilket indikerar en minskning av industriaktiviteten under de kommande månaderna. Inflationen under juli var 3,4%.

Faktiska utländska minskade med 4,1% under årets första sju månader till USD 10,1 mdr. Handelsöverskottet beräknades till 1 miljarder USD i juli då importen minskade med 4% medan exporten var oförändrad. Detta medför att det totala handelsöverskottet för årets första sju månader landade på USD 6,5 mdr.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Da Nang flygplats, Turister försöker lämna Da Nang efter att nya fall av COVID-19 rapporterats i staden.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec