11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JANUARI 2020

FONDEN

Fonden backade 1,7% (SEK) i januari jämfört med -1,1% för fondens jämförelseindex (FTSE Vietnam Index Total Return, SEK). Vietnam var upp till och med det veckolånga firandet av det kinesiska nyåret då börsen håller stängt. Med bara två handelsdagar kvar efter ledigheten slog rädslan för Corona-viruset till med full kraft och vi avslutade månaden på minus. Dålig utveckling i fondens stora off-benchmark-innehav i IT-företaget FPT Corp var den främsta orsaken till den negativa relativa utvecklingen. Vi ser dock detta är tillfälligt och om oron kring Corona-viruset minskar bör aktien återhämta sig. Undervikten inom Fastigheter bidrog också negativt till fondens relativa utveckling, förstärkt av våra fastighetsinnehav utanför jämförelseindex som utvecklades dåligt. På den positiva sidan, övervikten i Finans och undervikt i Dagligvaror skapade positiv relativutveckling i fonden. Bättre än förväntat resultat och förväntan om mer detaljer från regeringen om återkapitalisering av bankerna skapade intresse för sektorn. Dagligvaror var fortsatt under press, framförallt Masan och Vinamilk. Tillkännagivandet från Masan att de köper en del av VinCommerce togs inte emot väl av marknaden, och Vinamilks dämpade tillväxtutsikter var också en besvikelse.

Inga större förändringar gjordes under januari i fonden.

MARKNADEN

Den vietnamesiska aktiemarknaden startade det nya året positivt, men avslutade månaden negativt och stängde -1,1% (SEK) i januari, jämfört med en minskning med 1,8% (SEK) för MSCI Emerging Markets och +3,3% (SEK) för MSCI Frontier Markets xGCC. Börsen gick bra fram till den återöppnade efter det veckolånga firandet av det kinesiska nyåret, då rädslan för Corona-viruset slog till och börsen handlades ned kraftigt de två kvarvarande handelsdagarna i januari. Coronavirus som bröt ut under semestern skrämde de globala marknaderna och Vietnams närhet till Kina samt att Kina är en av de största handelspartnerna (17% av totala handeln) och utländska investeraren (20% 2019) förvärrade oron för Vietnams ekonomi. I slutet av januari finns det sex kända fall av virusinfektion, och landet har infört reserestriktioner och begränsat handeln till och från Kina för att begränsa virusspridningen. Detta innebär också att den ekonomiska aktiviteten kommer att påverkas och sektorer som flygbolag, turism, underhållning, handel och tillverkning var de sämsta sektorerna på börsen.

Under nyårsmånaden är normalt aktiviteten på börsen lägre, så även i år och den genomsnittliga dagsomsättningen minskade till USD 171m, medan utlänningar nettoköpte för USD 82m under månaden, dock framförallt i blocktransaktioner utanför marknaden såsom PetroVietnam Low Pressure Gas Distribution JSC och Mobile World Group, värda totalt USD 66,5m tillsammans.

Inflation i januari steg till 6,4% jämfört med samma period förra året, den högsta nivån sedan augusti 2013. Större delen av inflationstrycket kom från kategorin livsmedel på grund av högre efterfrågan inför nyårshelgen. Inflationen väntas lättas under kommande månaderna. Kontrakterade utländska direktinvesteringar i januari ökade 2,8x till USD 4,46 mdr (främst relaterade till ett kraftverk med en total investering på USD 4 mdr) medan faktiska direktinvesteringar ökade måttligare 3,2% jämfört med januari 2019 till USD 1,6 mdr. Handelsbalansen rapporterades till USD -100m, där exporten minskade med 14,3% år/år till USD 19 mdr och importen minskade 11,3% år/år till USD 19,1 mdr. Det kinesiska nyåret samt den veckolånga förlängningen som Kina införde på grund av Corona-virus var det främsta skälen till inbromsningen i handeln.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Förberedelser inför det kinesiska nyåret.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec