6
mar
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2020

FONDEN

Fonden föll med 2,1% (SEK) i februari jämfört med jämförelseindex som föll 4,8% (SEK). Oro för snabbt ökande fall av coronavirus bidrog till det negativa sentimentet och innehav relaterade till turism, FDI och tillverkning påverkades mest. Fondens undervikt i Industrivaror (Vietjet Air, Hoang Huy), Fastigheter (Vingroup-aktier) och Dagligvaror (Vina Milk, Masan) bidrog positivt till realtivavkastningen i fonden. Dessutom har våra off-benchmark-satsningar i Finans (Saigon Thuong Bank och Bank for Foreign Trade) och Informationsteknik (FPT Corp) adderat till relativutvecklingen för fonden. Vårt aktieval inom energi (Southern Gas Trading) bidrog dock negativt.

I februari minskade fonden sin exponering inom Finans på grund av en stark uppgång trots det svaga sentimentet i marknaden. Vi tror att värderingarna har nått en rimlig nivå och fonden har för avsikt att placera om därefter under de kommande månaderna, med fokus på långsiktig strukturell tillväxt som drabbats hårt av coronaviruset på kort sikt.

MARKNADEN

Vietnams aktiemarknad sjönk 4,8% (SEK) jämfört med en nedgång på 4,3% (SEK) och 6,1% (SEK) för MSCI Emerging Markets respektive MSCI Frontier Markets xGCC. Likviditeten ökade marginellt i februari till USD 180m i genomsnittlig dagsomsättning jämfört med USD 171m i januari, låga nivåer på grund av det kinesiska nyåret. Utlänningar var nettosäljare till ett värre av USD 131m jämfört med nettoköp om USD 82m i januari. En majoritet av de utländska försäljningarna var i indextunga aktier samt och ETF:er.

Aktiemarknaden fortsatte ner på grund av fortsatt oro över COVID-19-spridningen utanför Kina, vilket resulterade i restriktioner och handelsrestriktioner. Medan antalet infekterade fall fortsatte att öka i Kina under första halvan av februari såg vi en nedgång i nya fall under den senare halvan. En stor ökning av smittade och dödsfall utanför Kina (särskilt i Sydkorea, Iran och Italien) adderade dock ytterligare till den nervösa stämningen. I Vietnam har det dock inte konstaterats några nya fall av smittade på senare tid, men eftersom Vietnam har stort utbyte med länderna i regionen genom handel och FDI gör det dem sårbara för ekonomiska konsekvenser. Sydkorea och Kina är stora utländska investerare (FDI) i Vietnam och har nu varit avstängda/begränsade från att resa till och handla med Vietnam i nästan en månad vilket påverkar turism, FDI och handel negativt. Sydkorea och Kina bidrar cirka 56%, 30% och 71% kumulativt inom turism, FDI och handel.

Vi har redan börjat se tidiga tecken på en ekonomisk avmattning i Vietnam på grund av begränsade rörelser över gränsen. PMI i februari sjönk till 49 för första gången under de senaste fyra åren, vilket återspeglade en minskning inom tillverkningssektorn. Det betyder inte att efterfrågan har minskat, men det återspeglar mer av en begränsning på utbudssidan eftersom Kina ännu inte är tillbaka till normalproduktion på grund av handels- och resebegränsningar. Företag riskerar att att få slut på lager om gränserna mellan Vietnam och Kina förblir stängda.

Registrerade direktinvesteringar under de första två månaderna uppgick till USD 6,5 mdr (- 23,6%) medan faktiska direktinvesteringar uppgick till USD 2,5 mdr (- 5% Å/Å). Som väntat var turismen den mest drabbade sektorn, vilket återspeglas av antalet kinesiska och koreanska turister som sjönk med 62,4% Å/Å respektive 31,3% Å/Å. När det gäller handel ökade värdet av export och import med 5,6%% Å/Å under de första två månaderna av 2020, främst drivet av datorer och elektroniska produkter, mobiltelefoner och reservdelar.

Vietnam reviderade ned förväntningarna för den ekonomiska tillväxten med två scenarier, 1) Om coronaviruset är under kontroll under första kvartalet, kommer BNP för helåret att växa med 6,25% och 2) Om coronaviruset fortsätter att sprida sig till Q2, kommer BNP-tillväxten för FY2020 att växa med 5,96%.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Gata i HSCM – de flesta bär mask på grund av rädslan av coronaviruset.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec